Boodschap van de Uitvoerend Voorzitter

2021 kondigde zich aan als het jaar van de transitie. Aan het begin van het jaar leek de massale vaccinatiecampagne een terugkeer naar het normale leven binnen handbereik te brengen. Tussen de herfst en de winter drong de realiteit echter door en werd het duidelijk dat het coronavirus en zijn impact op het sociaal-economische leven niet van de ene op de andere dag zouden verdwijnen.

De laatste pandemie buiten beschouwing gelaten, zagen we in 2021 ook verschillende structurele trends: de gevolgen van de klimaatverandering, een groeiend milieubewustzijn, de noodzaak om de sociale ongelijkheid aan te pakken en een explosief groeiende digitalisering. Het stedelijk milieu worstelt met structurele bevoorradingsproblemen als gevolg van de toenemende verstedelijking en de vergrijzing van de bevolking. Deze megatrends hadden een impact op onze onderneming en op de samenleving in de brede zin, en dat zal op lange termijn niet veranderen.

Lees hier de boodscap van de Uitvoerend Voorzitter
Marnix Galle

Onze strategie

Door vastgoedontwikkelingen en investeringen wil de Groep duurzame en kwalitatieve stedelijke omgevingen creëren op de Europese vastgoedmarkt om te voldoen aan de behoeften van de mensen die er wonen, werken en zich ontspannen. Wij kunnen grote stadsprojecten met gemengd gebruik afleveren dankzij de variatie aan expertise van onze medewerkers.

2021 Kerncijfers

For cities

1 600 000 m² in ontwikkeling

> EUR 725 mio van marktkapitalisatie

EUR 5.5 bio in bruto ontwikkelingswaarde (GDV)

85 projecten in ontwikkeling

71% residentiële projecten in portefeuille

200 f/m talenten

For people

2021 Highlights

Oplevering van 165 premium appartementen in Infinity: de hoogste woontoren van Luxemburg

Start van de bouwwerken van het groene woonproject Îlot Saint-Roch in Nijvel, België

Start van de marketing van River Place en Canal 44, twee nieuwe woonprojecten in Luxemburg en Esch-⁠sur-⁠Alzette, Groot-Hertogdom-Luxemburg

Verkoop van 129 wooneenheden in het Brouck’R project aan Quares Student Housing, Brussel

De Multi-kantoortoren wordt volledig verhuurd aan bpost, TotalEnergies, Immobel en een bank, Brussel

Eerste afsluiting van het Immobel BeLux Office Development Fund. Twee investeringen: het Scorpio kantoorgebouw in Luxemburg en het hoofdkantoor van Sabam in Brussel

Verkoopovereenkomst voor het Commerce 46 gebouw met Allianz, Brussel

Toetreding van Immobel tot de MSCI World Small Cap Index

Aflevering van stedenbouwkundige vergunning voor de ontwikkeling van “Wonen aan het groen” in Tielt, België

Immobel en BPI Real Estate verkopen deel A van het Key West project aan Home Invest Belgium, Brussel

Aankoop van een nieuwe site (8.300 m²) in Godbrange, Groot-Hertogdom-Luxemburg

Succesvolle commercialisering van fase 1 van Fort d'Aubervilliers; marketing fase 2 start vroeger dan voorzien, regio Parijs

Pictet Alternative Advisors en Immobel verwerven een kantoorgebouw in de wijk Parijs-Opera

Immobel en BPI Real Estate verkrijgen bouwvergunning voor het Brouck'R project in Brussel

Indiening bouwvergunning voor de renovatie van het Isala-gebouw in Brussel

Immobel en Goldman Sachs Asset Management verwerven en plannen de herontwikkeling van een 2.700 m² groot topgebouw in het centrum van Parijs

Herontwikkeling van Tati Barbès in een gebouw met een multifunctioneel gebruik, Parijs

De 12e Belgische en 2e Luxemburgse editie van Immorun, twee niet te missen afterworkevents gesponsord door Immobel

Uitgifte van 125 miljoen euro groene obligaties voor de financiering van de ontwikkeling van duurzame topprojecten

Stedenbouwkundige goedkeuring voor de Four Seasons Resort in Marbella, Spanje

Voltooiing bouwwerken van Central Point in Polen, eerste huurders nemen hun intrede in het gebouw

Immobel sluit zich aan bij PropTech Lab Belgium, de gemeenschap van innovatoren in de vastgoedwaardeketen

Immobel door Proximus geselecteerd als bevoorrechte kandidaat voor het afsluiten van de onderhandelingen over de aankoop en herontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van Proximus in Brussel

Verkoopovereenkomst voor het BREEAM Excellent Möbius II-gebouw met de Belgische staat, Brussel

Immobel France wordt lid van de "Iedereen tegen Kanker” vereniging

Einde van de structurele werken voor de iconische Nova-kantoorontwikkeling, Luxemburg

Voltooiing van de groene gevel van de Edentoren, Frankfurt

MVO betrokkenheid

Wij zijn ons er terdege van bewust dat gebouwen lang aanwezig blijven; daarom willen we van onze projecten gezonde plekken om te wonen maken. De huidige gezondheidscrisis heeft ons meer dan ooit getoond wat belangrijk zal zijn in de toekomst: het vermogen van plaatsen om bij te dragen aan onze levenskwaliteit, om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en actief bij te dragen aan de vitaliteit van een regio.

Magazine

Wat is een stad zonder mensen?

Niets meer dan een verzameling lege omhulsels. Bij Immobel zetten we ons in om samen steden te creëren die ademen en leven; steden waar het aangenaam is om te wonen, te werken en zich te ontspannen. Ons doel is ruimtes te scheppen die inspireren, verbinden, en rust en voldoening schenken.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal over wat een stad voor hem of haar betekent. Op de volgende pagina’s delen we een aantal van die verhalen met u. Ontdek hoe mensen onze steden (opnieuw) vormgeven, ten voordele van de gebruikers, de gemeenschap en het milieu.

River place

Waar gemoedelijk leven en de energie van de stad gecombineerd worden

Central Point

Op het kruispunt tussen oude glorie en modern design

Tati

In het hart van ‘Heruitvinding Parijs'

Rez-de-Ville

Werken aan de heropleving van Brussel

Infinity

Van zakencentrum naar bruisende woonwijk

De Slachthuissite

De transformatie van een gebied met een rijke geschiedenis tot een nieuwe, dynamische wijk met een schitterende toekoms

Een nieuw leven voor gebouwen

Bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij

Canal 44

Diversiteit, erfgoed en biodiversiteit in het hart van de stad

Horizon Nature

Wanneer de totale duurzaamheidsimpact groter is dan de som van de individuele ecologische elementen

Isala

Europa’s meest duurzame gebouw

Circulariteit: een bewuste keuze

Informatie voor aandeelhouders

Immobel streeft naar een jaarlijkse verhoging van het dividend met maximaal 10%, voor zover er zich geen onvoorziene uitzonderlijke gebeurtenissen voordoen. Voor het boekjaar 2021 voorziet de Raad van Bestuur een verhoging van het dividend met 10%, waardoor het op EUR 3,05 per aandeel wordt gebracht.

Portefeuille per type vastgoed

* Bruto Ontwikkelingswaarde: de totale verwachte omzet (groepsaandeel) van alle projecten in de portefeuille

15,9 %

ROE - gemiddelde over 6 jaar

Dividend per aandeel (€/aandeel)

Activiteiten per land

België

2021 was andermaal een bijzonder actief jaar voor Immobel in België. We bevestigden onze positie van marktleider met om en bij 635 000 m² woon- en kantoorprojecten in ontwikkeling.

Frankrijk

2021 was een succesvoller jaar voor Immobel Frankrijk dan 2020 in termen van businessactiviteiten. Toch zijn we nog niet teruggekeerd naar de prepandemische niveaus van 2017-2019.

Luxemburg

Ondanks de gezondheidscrisis steeg de vraag op de Luxemburgse residentiële markt en bijgevolg ook de opwaartse druk op de prijzen. Klanten zijn op zoek naar comfortabele buitenruimten en hechten meer belang aan eengezinswoningen in de rand. In 2021 hebben we werk gemaakt van nieuwe acquisities.

Polen

In vergelijking met andere landen waar we projecten uitvoeren, is de impact van de coronacrisis in Polen vrij beperkt gebleven op de bouwwerken en de verkoopactiviteiten.

Duitsland

De Duitse markt heeft zich andermaal bijzonder veerkrachtig getoond. De impact van de coronacrisis is weliswaar nog steeds voelbaar op de kantoor- en hotelmarkt, maar de residentiële, logistieke en retailmarkt herstellen zich.

Spanje

In 2021 toonde de Spaanse markt zich dynamisch, in het bijzonder voor residentieel en logistiek vastgoed. De belangrijkste verwezenlijking van Immobel op de Spaanse markt was de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning voor het Four Seasons Resort in Marbella.

Verenigd Koninkrijk

In 2020 en 2021 heeft Immobel de basis gelegd voor haar activiteit investeringsbeheer. Sinds begin 2022 zijn deze activiteiten gegroepeerd in Immobel Capital Partners dat opereert vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Downloadcentrum