Creating healthy places

We ontwerpen onze projecten als ruimten die bijdragen aan zowel de levenskwaliteit als de leefbaarheid van de buurt waarin we actief zijn. Met onze vastgoedontwikkelingen willen we ook onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Osea 1

Voor de eindgebruikers

Onze projecten zijn bestemd als hoogkwalitatieve gebieden die iedereen ten goede komen. Daarom gaan we zorgvuldig te werk om blootstelling aan risicofactoren die een impact op de gezondheid hebben tot een minimum te beperken. We houden ook rekening met secundaire factoren, zoals de nabijheid van essentiële diensten en natuur, het ontwerp van ruimtes, een gevoel van veiligheid en de mogelijkheid om anderen te ontmoeten.

slachthuis 1

Voor de buurten

We ontwerpen onze ontwikkelprojecten voor en met alle stakeholders, waarbij we zo goed mogelijk rekening houden met hun behoeften op het gebied van dienstverlening en voorzieningen. Samenwerken met gemeenschappen betekent hen raadplegen en betrekken vanaf het planningsproces. Naast deze dialoog wil Immobel haar steentje bijdragen aan een grotere sociale diversiteit in haar woningaanbod. We zijn van mening dat gediversifieerde wijken op lange termijn veerkrachtiger zijn.

Voor het milieu

Met de snelle, verplichte veranderingen op het gebied van normen speelt de vastgoedsector een centrale rol in de nationale en Europese strategie om een antwoord te bieden op klimaatverandering, enerzijds door ermee om te gaan, anderzijds door het in te perken. Denk maar aan het werk dat verricht wordt om overeen te stemmen met de EU Taxonomie. We werken eraan om te anticiperen op die veranderende regelgeving die een grote impact heeft op de manier waarop we vastgoed ontwerpen en bouwen. Onze acties maken deel uit van een alomvattende strategie voor koolstofneutraliteit die zich richt op ingebedde en operationele koolstof, circulairteit en biodiversiteit.

CERTIFICATEN

Opvolging van onze prestaties en impact

De Immobel Groep zal transparantie blijven verschaffen over haar sociale en milieuprestaties door middel van externe benchmarking op groepsniveau, zoals GRESB, in combinatie met een ambitieus certificeringsbeleid voor gezondheids- en milieuthema's op het niveau van bedrijfsmiddelen.
Tegelijkertijd streeft Immobel naar overeenstemming met de eisen van de EU Taxonomy and Corporate Sustainability Reporting Directive

Tegelijkertijd ontwikkelt Immobel een geïntegreerd rapporteringskader, in lijn met de vereisten van de EU Taxonomy en de Corporate Sustainability Reporting Directive.

WELL Certification | IWBI

GRESB

GRESB is een internationale organisatie die ESG-prestaties en risicobeheer beoordeelt, specifiek in de vastgoedsector. Immobel neemt regelmaatig deel aan de GRESB Development Benchmark-beoordeling en het is onze ambitie om bij de top 20% te blijven.

BREEAM

BREEAM-certificering is de meest toonaangevende methode voor de duurzaamheidsbeoordeling van bouwprojecten. Veel van onze kantoorprojecten hebben het BREEAM Design Stage-label – het is onze ambitie om Outstanding te bereiken.

WELL

Op gebied van kantoorontwikkeling streven we naar de WELL Shell and Core Platinum-certificering. Dit systeem bevordert de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van een gebouw op basis van 10 criteria.