Creating healthy places

Meer dan ooit wat belangrijk zal zijn in de toekomst: het vermogen van plaatsen om bij te dragen aan onze levenskwaliteit, om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en actief bij te dragen aan de vitaliteit van een regio.

Voor de gebruikers

Onze projecten hebben tot doel kwalitatieve omgevingen te creëren in steden, ten voordel van iedereen. Daarom willen we de blootstelling aan risicofactoren voor de gezondheid beperken. We letten ook op tal van secundaire factoren die bijdragen tot het welzijn van stadsbewoners: de nabijheid van essentiële diensten, toegang tot de natuur, het ontwerp van ruimtes, een gevoel van veiligheid en de mogelijkheid om te ontmoeten.

Voor de gemeenschap

We ontwerpen onze projecten voor en samen met alle betrokken stakeholders. Werken voor de gemeenschap betekent dat we, waar mogelijk, rekening houden met de behoeften aan diensten en faciliteiten die onze gesprekspartners uitdrukken. Werken met de gemeenschap betekent dat we hen raadplegen en betrekken bij het planningsproces. Onze actieve betrokkenheid in verschillende vzw’s die zich inzetten om buurten te dynamiseren via een dialoog tussen publieke en privéactoren en non-profitorganisaties, is een bewijs van ons engagement voor algemeen welzijn en onze rol als regionaal expert. 

Voor het milieu

De sector speelt een centrale rol in nationale en Europese strategieën voor de aanpassing aan en het temperen van de klimaatverandering, via snelle, bindende wijzigingen van normen, bijvoorbeeld met het werk dat momenteel wordt geleverd om de Europese groene taxonomie in te voeren.

Wij trachten te anticiperen op veranderingen in de regelgeving die een grote impact zullen hebben op de manier waarop we vastgoed zullen ontwerpen, bouwen en beheren.

We zetten tools op nodig om te meten, te verminderen, te compenseren, en we willen die acties opnemen in een globale strategie.

CERTIFICATEN

Opvolging van onze prestaties en impact

De Immobel Groep zal transparantie blijven bieden over haar sociale en milieuprestaties door middel van externe validaties op groepsniveau zoals GRESB, in combinatie met een ambitieus certificeringsbeleid inzake gezondheids, welzijn- en milieuthema's op projectniveau.

Tegelijkertijd ontwikkelt Immobel een geïntegreerd rapporteringskader, in lijn met de vereisten van de EU taxonomie en de Corporate Sustainability Reporting Directive. 

HQE logo

GRESB-CERTIFICAAT

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een privé-instantie met winstoogmerk die milieulabels toekent. Het werd opgericht in 2009 en houdt zich specifiek bezig met de vastgoedsector. Immobel verbindt zich ertoe om dit certificaat te behalen voor al zijn projecten.

BREEAM-CERTIFICAAT

Het BREEAM-certificaat werd in 1990 in het leven geroepen door het Building Research Establishment (BRE) in het Verenigd Koninkrijk. Het biedt informatie over de milieuprestaties van een pand in gebruik. Een groot aantal van onze projecten draagt het BREEAM-label.

HQE-CERTIFICAAT

Deze norm, gecreëerd door de Association pour la Haute Qualité Environnementale, is een referentie voor duurzaam bouwen in Frankrijk.