Wij zijn ons er terdege van bewust dat gebouwen lang aanwezig blijven; daarom willen we van onze projecten gezonde plekken maken.

Gezonde ruimtes creëren

Meer dan ooit zijn die elementen belangrijk: het vermogen van plaatsen om bij te dragen aan onze levenskwaliteit, om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en actief bij te dragen aan de vitaliteit van een regio.


Deze bekommernissen staan centraal in onze projecten en worden beantwoord door het verlangen van onze teams om stedelijke ruimtes te creëren die zowel individuele gebruikers als gemeenschappen ten goede komen.

SDG

Onze duurzame ontwikkelings-doelstellingen

We hebben de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties geïntegreerd in onze ESG-strategie. Als grote vastgoedontwikkelaar werkt Immobel in het algemeen belang van steden en gemeenschappen om hen te ondersteunen bij hun ecologische en maatschappelijke transities (SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen).

Goede gezondheid en welzijn

In ons ontwerp wordt steeds meer belang gehecht aan gezondheids- en welzijnsparameters (SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn). De gebruikers zijn tegenwoordig op zoek naar kwalitatievere woon- en werkruimten waar ze comfortabel en in goede gezondheid kunnen leven en werken. De manier waarop wij gebouwen, gebieden en de omliggende wijken ontwerpen, moet duurzame levensstijlen bevorderen en ondersteunen.

Ecologische transitie

Immobel wil een leidende rol op zich nemen in de ecologische transitie. We zullen onze ecologische voetafdruk verkleinen door een doordacht water- en energieverbruik en een lagere CO2-emissie (SDG 13 - Klimaatactie, inclusief SDG 7 - Energie, SDG 12 - materialen en SDG 6 - Water).

Maar de oplossingen om op de klimaatverandering te reageren blijven niet beperkt tot ‘grijze technologieën’ zoals hernieuwbare energiebronnen of materiaalgebruik. Zelfs als we nu volledig zouden overschakelen op hernieuwbare energie, hebben we nog altijd de hulp van de natuur nodig. We kunnen het verlies aan biodiversiteit (SDG 15) niet aanpakken zonder de klimaatverandering aan te pakken, en omgekeerd is het onmogelijk om de klimaatverandering aan te pakken zonder het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Bescherming en herstel van ecosystemen kan ons helpen om de omvang van de klimaatverandering te beperken en de gevolgen op te vangen.

Biodiversiteitsstrategieën

De toenemende bebouwde oppervlakte en de verstedelijking nopen tot nieuwe manieren van denken over biodiversiteit. Ecosystemen en biodiversiteit in steden zijn belangrijk, soms uniek, en moeten worden beschermd en verder uitgebreid. Immobel wil in zijn ontwikkelingen biodiversiteitsstrategieën toepassen als een sleutelelement om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen, en die biodiversiteit te gebruiken als een drijvende kracht tijdens de volledige levenscyclus van een gebouw of project (SDG 15).

We beschouwen de SDG's van de VN als doelstellingen waar wij met onze projecten een directe invloed op kunnen hebben. Bovendien zijn we er op groepsniveau van overtuigd dat we een directe of indirecte impact kunnen hebben op verschillende SDG's, en dan voornamelijk SDG 17 - Ecosysteem, SDG 5 - Diversiteit en inclusie, SDG 3 - Gezonde werkplek, SDG 9 - Duurzaamheidscultuur en SDG 4 - Opleiding kennisdeling/cultuur.

CertificatEN

Opvolging van onze prestaties en impact

De Immobel Groep zal transparantie blijven bieden over haar sociale en milieuprestaties door middel van externe validaties op groepsniveau zoals GRESB, in combinatie met een ambitieus certificeringsbeleid inzake gezondheids, welzijn- en milieuthema's op projectniveau.

Tegelijkertijd ontwikkelt Immobel een geïntegreerd rapporteringskader, in lijn met de vereisten van de EU taxonomie en de Corporate Sustainability Reporting Directive.

HQE logo

GRESB-CERTIFICAAT

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een privé-instantie met winstoogmerk die milieulabels toekent. Het werd opgericht in 2009 en houdt zich specifiek bezig met de vastgoedsector. Immobel verbindt zich ertoe om dit certificaat te behalen voor al zijn projecten.

BREEAM-CERTIFICAAT

Het BREEAM-certificaat werd in 1990 in het leven geroepen door het Building Research Establishment (BRE) in het Verenigd Koninkrijk. Het biedt informatie over de milieuprestaties van een pand in gebruik. Een groot aantal van onze projecten draagt het BREEAM-label.

HQE-CERTIFICAAT

Deze norm, gecreëerd door de Association pour la Haute Qualité Environnementale, is een referentie voor duurzaam bouwen in Frankrijk.