We bouwen mee aan een duurzame wereld waar het goed toeven is, nu en in de toekomst.

Na een analyse van de initiatieven en opportuniteiten voor duurzame ontwikkeling die het belangrijkst zijn voor onze Groep, onze medewerkers en onze gebruikers, hebben we vier pijlers geïdentificeerd waarop we ons zullen focussen.

1.Ontwikkeling van gezonde gebouwen en omgevingen

We ontwerpen onze gebouwen zodanig dat mensen er gezond kunnen leven en werken, en houden rekening met de openbare ruimte rondom de gebouwen. We ondernemen concrete actie om meer biodiversiteit en milieuvriendelijkere steden te realiseren.

2.Vermindering van de milieu-impact

We verkleinen onze ecologische voetafdruk door zuiniger om te springen met water en energie. Samen met duurzaamheidsexperts willen we ambitieuze plannen uitwerken om onze CO2-uitstoot te verlagen. We werken zo veel mogelijk circulair door hulpbronnen en materialen te hergebruiken, en zorgen op die manier voor een langere levenscyclus.

3.Maatschappelijk betrokken vastgoedspeler met burgerzin

Als toonaangevende speler in de Europese vastgoedsector willen we een voortrekkersrol innemen bij de transitie naar de duurzame steden en gemeenschappen van morgen. We willen bijdragen aan een betere stedelijke mix, de lokale economie ondersteunen en zachte mobiliteit promoten. Via het Sociaal Fonds Immobel zetten we ons in voor gezondheid, cultuur en sociale integratie.

4.Integratie van duurzaamheid in ons vak en op kantoor

We willen dat duurzaamheid een reflex wordt bij onze projecten en op alle niveaus van onze organisatie. We zijn van plan om samenwerkingsverbanden te sluiten met start-ups en incubators om nieuwe trends te vertalen in innovatieve oplossingen en diensten voor onze projecten. Immobel streeft naar een gezonde, flexibele en innovatieve werksfeer, waarin werknemers zich goed voelen en zich ten volle kunnen ontplooien.

SDG

Onze duurzame ontwikkelings-
doelstellingen

In onze strategie voor duurzaamheid zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties geïntegreerd, in het bijzonder diegene die verband houden met duurzame steden en gemeenschappen, met goede gezondheid en welzijn, en met maatregelen die de klimaatverandering helpen tegengaan.

SDG ODD  (EN)

Certificaten

Opvolging van onze prestaties en impact

Regelmatig evalueren we onze inspanningen om voorrang te geven aan duurzame ontwikkeling. De certificaten die we behalen sterken ons in onze overtuiging dat we op de goede weg zijn, en motiveren ons naar nog meer oplossingen te zoeken om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

HQE logo

GRESB-certificaat

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een privé-instantie met winstoogmerk die milieulabels toekent. Het werd opgericht in 2009 en houdt zich specifiek bezig met de vastgoedsector. Immobel verbindt zich ertoe om dit certificaat te behalen voor al zijn projecten.

BREEAM-certificaat

Het BREEAM-certificaat werd in 1990 in het leven geroepen door het Building Research Establishment (BRE) in het Verenigd Koninkrijk. Het biedt informatie over de milieuprestaties van een pand in gebruik. Een groot aantal van onze projecten draagt het BREEAM-label.

HQE-certificaat

Deze norm, gecreëerd door de Association pour la Haute Qualité Environnementale, is een referentie voor duurzaam bouwen in Frankrijk.