Creating healthy places

Immobel integreert de verantwoordelijkheid van continue dialoog met de interne en externe stakeholders in zijn dagelijkse activiteiten.

Betrokkenheid van werknemers en partners

De werknemers van Immobel delen de ambitie van de Groep om stedelijke projecten met een positieve impact te creëren. De Groep schenkt bijzondere aandacht aan opleiding en aan het ontplooien van vaardigheden. 

Immobel versterkt zijn engagement tegen elke vorm van discriminatie tegen werknemers, sollicitanten of partners en bouwt diversiteit in binnen zijn teams en management.

We bouwen aan een organisatie die de ontwikkeling en gezondheid van mensen en van de groepbevordert. Deze aandacht voor gezondheid, veiligheid en kwalitatieve werkomstandigheden is er doorheen de hele waardeketen.

Dialogue avec les parties prenantes

Steden en gemeenschappen worden niet in silo's gebouwd.  Wij zijn ervan overtuigd dat een nauwe dialoog met onze stakeholders de sleutel is om zowel risico's als opportuniteiten te identificeren en daarop in te spelen. 

Nous cherchons également à influencer le programme du secteur au sens large, considérant qu’il s’agit d’une occasion importante d’exercer un impact positif au-delà de nos projets directs.

Sociale initiatieven

Een positieve impact voor lokale gemeenschappen omvat de ondersteuning van kwetsbare groepen door economische spelers in het domein van sociale inschakelingstrajecten en armoedebestrijding te ondersteunen. We werken samen met onze leveranciers, dienstverleners en huurders om deze acties te steunen en te begeleiden. Dat doen we bijvoorbeeld via het Sociaal Fonds Immobel, dat elk jaar 1% van ons netto-inkomen toegewezen krijgt ter ondersteuning van vzw’s en sociaal ondernemerschap.