do, 28/10/2021
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
isual_greenBondClosure_oct2021.jp

Op donderdag 28 oktober 2021 heeft Immobel SA/NV (“Immobel”) de lancering van een groene obligatie-uitgifte op 6½ jaar aangekondigd (de “Obligaties”) aan zowel particuliere beleggers als, in zekere mate, aan gekwalificeerde beleggers. De Obligaties werden succesvol geplaatst op 28 oktober 2021 bij voornamelijk particuliere beleggers na een book-building proces met BELFIUS en BNP PARIBAS FORTIS als “Joint Green Bond Structurers” en “Joint Bookrunners” en BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS en KBC als “Joint Lead Managers”.

Aangezien het maximumbedrag van 125.000.000 EUR volledig werd opgehaald heeft Immobel besloten om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 28 oktober 2021 om 17u30.

In het geval van een overinschrijving, kan een vermindering worden toegepast, dit wil zeggen dat de inschrijvingen proportioneel worden verlaagd, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, voor zover mogelijk (d.i. in de mate dat er niet meer beleggers dan Obligaties zijn), een minimum nominaal bedrag van EUR 1.000, wat gelijk is aan de denominatie van de Obligaties en aan het minimum inschrijvingsbedrag voor beleggers. Beleggers kunnen verschillende reductiepercentages op hen toegepast zien, afhankelijk van de financiële tussenpersoon via dewelke ze hebben ingeschreven op de Obligaties. De inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk door de betrokken financiële tussenpersoon in kennis worden gesteld van het aantal Obligaties dat hun is toegewezen.

De Obligaties zullen worden uitgegeven op 12 november 2021 en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (ISIN Code BE0002827088). De brutocoupon bedraagt 3,000 %. Het bruto actuariële rendement bedraagt 2,68% op jaarbasis en het netto actuariële rendement 1.79 % op jaarbasis.

De uitgifte van deze obligatie zal ons toelaten de ontwikkeling van projecten met hoge duurzaamheidsdoelstellingen verder te zetten, om mee te bouwen aan de creatie van de Europese steden van morgen en in het bijzonder om de ESG-strategie van de Immobel Groep te versterken. Dit succes toont het belang aan dat investeerders hechten aan de milieuproblematiek, en tevens hun vertrouwen in onze groep en strategie.”, licht Karel Breda, Chief Financial Officer, toe. 

Voor deze transactie werd Immobel geadviseerd door Linklaters en de Joint Lead Managers door Jones Day.

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Basisprospectus van 1 juni 2021, het supplement daarbij van 19 oktober 2021 en de Definitieve Voorwaarden van 25 oktober 2021 (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte), die beschikbaar zijn op de website van Immobel (https://www.immobelgroup.com/en/publications/bond-issues), Belfius (www.belfius.be/obligatie-immobel-2021 (Nederlands) of www.belfius.be/obligation-immobel-2021 (Frans)), BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies (Nederlands) of www.bnpparibasfortis.be/emissions (Frans)) en KBC (www.kbc.be/bonds/immobel 2021 (Nederlands) or www.kbc.be/fr/bonds/immobel 2021 (Frans)).