do, 14/12/2023
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
  • In maart 2022 bereikten Proximus en Immobel een bindend akkoord met betrekking tot de herontwikkeling van de hoofdzetel van Proximus in Brussel. Op basis van deze overeenkomsten verwierf Proximus het recht en ging het een engagement aan om zijn hoofdzetel ten laatste in december 2023 te verkopen voor ongeveer 143 miljoen EUR, en via een lease-backovereenkomst een deel van het gerenoveerde gebouw terug te huren.
     
  • Omwille van bezorgdheden die door Immobel werden geuit met betrekking tot de huidige macro-economische situatie, zijn beide partijen na verdere onderhandelingen overeengekomen om de aanvankelijk voorziene termijn voor closing met negen maanden te verlengen, waarbij enkel Immobel het recht heeft om de closing van de transactie te bevestigen, in het derde kwartaal van 2024.
     
  • In lijn met de oorspronkelijke planning zijn alle medewerkers van Proximus die in het hoofdkantoor werken, verhuisd naar andere kantoorgebouwen in Brussel.
     
  • Immobel heeft ingestemd met een onherroepelijke betaling van EUR 30 miljoen in december 2023. Indien Immobel beslist de aankoopoptie te lichten, zal dit bedrag in mindering worden gebracht van de verkoopprijs. Intussen blijft Proximus volledig eigenaar van het hoofdkantoor.
Proximus Towers