di, 05/01/2021
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
Immobel Brussels centre - Belgium
  • Immobel NV (“Immobel” of de “Vennootschap”) kondigt de lancering aan van een private plaatsing van ongeveer 262.000 eigen aandelen (de “Aandelen”) (wat overeenkomt met circa 2,6 % van het huidig uitstaand aandelenkapitaal) aan institutionele beleggers door middel van een versnelde bookbuilding methode.
  • Via de private plaatsing wil Immobel extra middelen aantrekken om bijkomende projecten die reeds geïdentificeerd zijn in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg te financieren.
  • De Aandelen hebben in alle opzichten pari passu rangorde met de bestaande Immobel-aandelen en zullen volledig recht geven op het dividend voor het boekjaar 2020 dat door de Gewone Algemene Vergadering van 15 april 2021 moet worden goedgekeurd.
  • Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG (“Berenberg”) en KBC Securities NV (“KBC Securities”) treden op als “Joint Bookrunners” in de private plaatsing.

 

Immobel heeft vandaag beslist om een private plaatsing van 262.179 eigen aandelen te lanceren, wat overeenkomt met circa 2,6 % van het huidig uitstaand aandelenkapitaal, door middel van een versnelde bookbuilding. Als gevolg van de transactie wordt verwacht dat de free float van Immobel zal verhogen tot ongeveer 40,8%.

Aanwending van de opbrengsten

De Vennootschap heeft de intentie om de netto-opbrengst van de verkoop van haar eigen aandelen te gebruiken om nieuwe projecten te financieren in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg en deze zullen worden toegevoegd aan de bestaande portefeuille van €5,2 miljard aan Gross Development Value.

Rangschikking van de aandelen en dividendrecht

De Aandelen hebben in alle opzichten een gelijke rangorde met de bestaande Immobel-aandelen. Daarom zullen de aangeboden aandelen recht geven op het dividend voor het boekjaar 2020, dat door de Gewone Algemene Vergadering van 15 april 2021 nog moet worden goedgekeurd.

De private plaatsing

Tot de bekendmaking van de resultaten van de private plaatsing wordt de verhandeling van de aandelen van Immobel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels opgeschort. Het verzoek tot opschorting van de verhandeling van aandelen werd bij de FSMA ingediend.

De private plaatsing zal verlopen volgens artikel 8.7,2° van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In het kader van het versnelde bookbuilding proces zullen de Aandelen in het kader van de private plaatsing worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers in België en in de Europese Economische Ruimte. De Aandelen zullen alleen buiten de Verenigde Staten worden aangeboden en verkocht in overeenstemming met Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Het orderboek wordt onmiddellijk na deze publicatie geopend en kan op korte termijn worden gesloten. De definitieve plaatsingsprijs en het definitieve aantal Aandelen zal worden bepaald door de Raad van Bestuur van Immobel in overleg met de Joint Bookrunners. De resultaten van de private plaatsing worden kort na het bookbuildingproces bekendgemaakt en de afwikkeling zal naar verwachting plaatsvinden twee werkdagen na de bekendmaking van de resultaten van de private plaatsing.

Na de succesvolle private plaatsing zal het aantal eigen aandelen worden teruggebracht tot 30.348 eigen aandelen, wat overeenkomt met ca. 0,3% van het huidige uitstaand aandelenkapitaal van Immobel. De overige eigen aandelen zijn bestemd voor gebruik in het kader van management performance share plans. 

De Vennootschap heeft ingestemd met een lock-up van 90 dagen na de transactie, met de gebruikelijke uitzonderingen.

Berenberg en KBC Securities treden op als Joint Bookrunners in de private plaatsing.