OXY main view

Ans Persoons, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, Adel Yahia, Senior Managing Director België en Luxemburg bij Immobel en Frédéric Van Der Planken, CEO & Stichter van Whitewood hebben vandaag het symbolische startschot gegeven van de werken aan het OXY-project.

In het centrum van onze hoofdstad, tussen het Muntplein en het De Brouckèreplein, zijn vandaag de werken gestart aan een nieuwe landmark voor Brussel. Het iconische modernistische kantoorgebouw dat voordien dienst deed als hoofdzetel van bpost krijgt een mooie nieuwe toekomst met tal van stedelijke en hedendaagse functies.Het project van ontwikkelaars Immobel en Whitewood kreeg de naam OXY mee, geïnspireerd op haar typerende modernistische vorm. Deze grondige renovatie strookt volledig met de visie va het Brussels Gewest en de Stad Brussel om gebouwen niet langer af te breken, maar duurzaam te renoveren met respect voor het oorspronkelijk ontwerp. Het gebouw is een ontwerp van het Noorse bureau Snøhetta en het Belgische bureau Binst Architects.

 

"Fouten uit het verleden mogen we vooral niet herhalen. En daarom is het zo belangrijk dat dit iconische gebouw niet afgebroken, maar gerenoveerd en future proof wordt gemaakt. Dit modernistisch gebouw is een landmark in het centrum, iedereen kent het. Nu wordt het ook veel meer opengetrokken tot de voetgangerszone errond. Naast kantoren komen er nu ook woningen, een hotel en een restaurant en dakterras met een machtig zicht op Brussel.," zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw, Ans Persoons.

"Brussel is een stad die voortdurend in beweging is. Haar gebouwen evolueren en hun gebruik verandert met de tijd. Het gebouw dat vroeger het administratieve centrum van de Stad was, ondergaat nu een metamorfose om een hele reeks nieuwe functies aan te nemen die de dynamiek van ons stadscentrum nog zullen versterken," Philippe CloseBurgemeester van de Stad Brussel.

Adel Yahia, Senior Managing Director Belgium & Luxembourg: "We geloven sterk in de transformatie van het hart van Brussel, met het nieuwe OXY-gebouw als onmiskenbaar baken. We gaan het iconische gebouw haar rechtmatige plaats geven met een mix van kantoren, een hotel en woningen omgeven door groene ruimtes.”

"Door de aanleg van een unieke ​ wandelpromenade ​ in het historische podium van het gebouw, kan de locatie op een kwalitatieve manier worden geherpositioneerd binnen de omgeving in hartje Brussel", Frédéric Van Der Planken, CEO & Stichter van Whitewood

Modernistisch erfgoed, duurzaamheid en multifunctionaliteit gaan hand in hand

Het Muntcentrum werd gebouwd tussen 1967 en 1971 naar een ontwerp van de architecten André en Jean Polak, Jacques Cuisinier, Jean Gilson en Robert schuiten gebouwd. Dat gebouw verving in het 19e-eeuws Hôtel des Postes et Télégraphes. Tot de verhuis van bpost vorig jaar naar de MultiTower aan de overkant van de Anspachlaan bleef het gebouw de hoofdzetel van het Belgisch postbedrijf.

De iconische kantoortoren krijgt nu een minstens even iconische en multifunctionele toekomst. De architecten respecteren het oorspronkelijk ontwerp en behouden de ziel van het gebouw maar maken een hedendaagse invulling mogelijk en verbinden het gebouw veel beter met de omliggende publieke ruimte. Die publieke ruimte was in de jaren ’70 vrijwel volledig gericht op koning auto, maar vandaag zijn voetgangers en fietsers koning en koningin in de onmiddellijke omgeving.

In het gebouw komen naast 43.000m² kantoren ook 600m² voorzieningen, 200m² winkelruimte, 616 parkeerplaatsen voor fietsen en 184 voor wagens, een hotel van 15.000 m² met 316 kamers, horeca met een rooftopbar, een publieke daktuin van maar liefst 6.000m², veel terrassen en 112 woningen. De woningen zijn samen goed voor 12.000m² en variëren in oppervlakte. Het gaat om 22 studio’s, 40 appartementen met één kamer , 38 appartementen met twee kamers en 12 appartementen met drie kamers.

Het gerenoveerde gebouw onderscheidt zich op verschillende manieren op vlak van duurzaamheid. Er wordt bewust geopteerd voor een grondige renovatie waarbij ook nog eens materialen ter plaatse of elders (urban mining) worden herbruikt. ​ ​ ​
​Door de strategische ligging van het gebouw in hartje Brussel, letterlijk bovenop metrostation De Brouckère, zullen de toekomstige gebruikers tal van mobiliteits-opties hebben. Ook op vlak van energetische duurzaamheid onderscheidt het gebouw zich. Onder anderen door de integratie van warmtepompen en door zonnepanelen in de gevels te verwerken. Het gebouw voorziet ook veel terrassen met beplanting, met als hoogtepunt een publieke daktuin van 6.000m².

Internationale allure

Het Noorse bureau Snøhetta, die samen met het Belgische bureau Binst Architects, het project ontwierpen zijn niet aan hun proefstuk toe als het op internationale toparchitectuur aankomt. Snøhetta ontwierp onder andere het Oslo Opera House in Noorwegen, Bibliotheca Alexandrina in Egypte en het nieuwe Times Square in New York.
​Brussel heeft er binnenkort zonder twijfel een landmark en een trekpleister bij.

Internationale architectuurwedstrijd

In september 2019 schreven Immobel, Whitewood en DW Partners een internationale architectuurwedstrijd uit samen met de Brussels Bouwmeester Maître Architecte (BMA) met als inzet de herontwikkeling van het gebouw van 62.000 m² boven het winkelcentrum ‘The Mint’.

In de eerste fase werden vijf internationale bureaus geselecteerd door de jury die was samengesteld uit vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de Brusselse Bouwmeester, Immobel en Whitewood.Uiteindelijk koos de jury koos voor het ontwerp van het Noorse bureau Snøhetta en het Belgische bureau Binst Architects. Het respect dat het ontwerp toont voor de architecturale waarde van het bestaande gebouw en de integratie in de stedelijke context werden daarbij als voornaamste factoren naar voor geschoven. Voor de uitvoering van het project worden de architecten nog extra bijgestaan door de Brusselse architectenbureaus DDS+ en A.D.E.

In maart 2023 verleende urban.brussels de stedenbouwkundige vergunning. De ontmanteling van het gebouw startte niet veel nadien en vandaag, 7 februari 2024, wordt het symbolische startschot gegeven van de constructiewerken. Als de werken volgens de vooropgestelde planning verlopen zal het gerenoveerde gebouw in de eerste helft van 2027 worden opgeleverd.

De transformatie van het stadcentrum

OXY is niet het enige renovatieproject in de omgeving van de centrale lanen. De heraanleg van de publieke ruimte was zeer duidelijk een katalysator voor private en publieke spelers om gebouwen in de te renoveren en nieuwe, toekomstgerichte, functies te geven. Denk maar aan het Beursgebouw dat recent de deuren opende, de Multitoren, The Mint en The Dome, de renovatie van de Ancienne Belgique, Brouck'R en tal van kleinere renovatieprojecten die de grandeur van weleer terugbrengen, zoals de renovatie van de luifels in de Beursstraat, le Grand cafe en de apotheek op de hoek van de Anspachlaan en de Kiekenmarkt.

Om meer te weten : oxybrussels.eu