do, 10/09/2020

Met een groot aantal projecten in de vergunningsfase is Immobel goed gepositioneerd om zijn groeitraject verder te zetten.

  • De financiële resultaten van het eerste halfjaar ondervonden impact van de lagere residentiële verkopen en de verminderde activiteit op de bouwwerven tijdens de lockdown. De bedrijfsopbrengsten bedroegen EUR 213,9 miljoen, EBITDA[1] sloot af op EUR 34,6 miljoen en de nettowinst (aandeel van de groep) kwam op EUR 21,9 miljoen.
  • Na de opheffing van de lockdown volgde een herstel van de residentiële verkopen in elke kernmarkt.
  • Immobel leverde het nieuwe hoofdkantoor op voor Allianz Benelux (Möbius I) en tekende een huurovereenkomst met ING voor een groot kantoorproject in de Europese wijk van Brussel.
  • Hoewel de vergunningsprocessen ook vertraging opliepen tijdens de lockdown, is een belangrijke katalysator voor sterke groei op korte termijn het grote aantal nieuwe projecten die naar verwachting tegen eind 2021 zullen worden opgestart. Het betreft meer dan 4.000 appartementen en huizen [2] (> EUR 1,5 miljard verkoopwaarde[3]).
  • Bovendien heeft Immobel een solide cashpositie van meer dan EUR 200 miljoen en een sterke balans waardoor het bedrijf in een goede positie verkeert om bijkomende groeiopportuniteiten te benutten en zijn lange-termijn ontwikkeling te verzekeren.
  • Immobel verwierf reeds projecten met een verkoopwaarde van EUR 480 miljoen, voornamelijk in België, Luxemburg en Frankrijk, waardoor de verkoopwaarde van zijn portefeuille met 8% groeide tot EUR 4,8 miljard.
  • Ondanks COVID-19 verwacht het bedrijf zijn dividendbeleid te kunnen aanhouden.

 


[1] EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) verwijst naar de bedrijfsresultaten vóór afschrijvingen en waardeverminderingen (zoals opgenomen in de administratiekosten)

[2] Totaal aantal appartementen en huizen op basis van 100 % eigendom

[3] Verkoopwaarde of bruto-ontwikkelingswaarde: de verwachte totale toekomstige omzet (Group Share) van de respectieve projecten

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: