di, 10/03/2020
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden

Immobel verhoogt zijn winst met meer dan 80% tot EUR 102,4 miljoen.

Immobel kende in 2019 een sterke groei. Dit ligt volledig in lijn met de strategie om rentabiliteit en recurrente inkomsten op de eerste plaats te zetten. Het bedrijf presteerde aanzienlijk beter dan zijn objectieven voor 2019.

  • De bedrijfsopbrengsten van Immobel stegen in 2019 met 28,6% tot EUR 419,5 miljoen, terwijl de EBITDA[1] en de nettowinst[2] (groepsaandeel) respectievelijk EUR 124,6 miljoen en EUR 102,4 miljoen bedroegen. Dit resulteert in een nettowinst van 11,66 EUR/aandeel tegenover 6,47 EUR/aandeel in 2018 of een stijging van 80,2% en een rendement op eigen vermogen van 29,7%.
  • De sterke resultaten waren vooral te danken aan hogere residentiële en kantoorverkopen in België, Luxemburg en Frankrijk. In deze markten blijft de vraag naar nieuwe wooneenheden en kantoren sterk.
  • Het bedrijf verwierf voor meer dan EUR 900 miljoen Gross Development Value[3] van nieuwe residentiële en kantoorprojecten in zijn kernmarkten (België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland), waardoor de Gross Development Value van zijn volledige portefeuille steeg tot EUR 4,5 miljard.
  • Het bedrijf behoudt een sterke balans, met een eigen vermogen van EUR 428,2 miljoen en een nettoschuld van EUR 550,9 miljoen per eind 2019, wat resulteert in een schuldgraad van 56,3%.
  • Met zijn sterke portefeuille zou het bedrijf de komende jaren sterke recurrente resultaten moeten blijven boeken. Uitzonderlijke transacties zoals de verkoop van Infinity, Möbius II en Nova (het vroegere Centre Etoile) in 2019 komen bovenop de sterke basis van recurrente resultaten en dit type niet-recurrente grote transacties zal naar verwachting frequenter optreden naarmate Immobel blijft groeien.
  • In juli 2019 verwierf Immobel 100% van Nafilyan & Partners, zijn dochteronderneming voor residentiële ontwikkeling in Frankrijk, goed voor EUR 68 miljoen inkomsten in de tweede jaarhelft.
  • Sinds 23 september 2019 is Immobel opgenomen in de BEL Mid Index, de Mid-Cap Stock Index van Euronext Brussels, wat het vertrouwen van de markt en de toegenomen interesse van investeerders in de onderneming weerspiegelt.
  • Immobel heeft beslist om zijn dividend met 10% te verhogen, wat resulteert in een dividend van 2,66 EUR per aandeel[4].
  • Het bedrijf zette in 2019 belangrijke stappen om zijn management te versterken in lijn met zijn ambitieuze groeipad.

 


[1] Nettoresultaat of -winst verwijst naar het jaarresultaat (groepsaandeel).

[2] EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) verwijst naar de bedrijfsresultaten vóór afschrijvingen en waardeverminderingen (zoals opgenomen in de administratiekosten).

[3] De bruto-ontwikkelingswaarde is de totale verwachte toekomstige omzet (groepsaandeel) van alle projecten in portefeuille.

[4] Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering op 28 mei 2020

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: