JOUW UITDAGING :

Immobel zoekt een community manager die, in het kader van onze stedelijke ontwikkelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de relaties onderhoudt met onze stakeholders. Communicatie, participatie, overleg zijn de kernactiviteiten die moeten leiden tot een gealigneerd en geoptimaliseerd stedenbouwkundig en programmatorisch concept van onze projecten in het kader van de vergunningsaanvragen.

 

JOUW VOORNAAMSTE TAKEN :

 • Stakeholder engagement: identificeren (cartografie) per project van de (lokale) actoren/stakeholders (positief of negatief geïmpacteerd) rond/van onze ontwikkeling: burgers, verenigingen, overheden, media, enz., identificatie van hun noden/suggesties en opbouwen van een gepaste relatie zodat elke stakeholder een gepaste ‘share of voice’ krijgt.
 • Creëren van een participatieve toolset om de dialoog met de stakeholders rond onze ontwikkelingen te begeleiden: participatieve workshops, buurt/wijkoverleg, maison de projet, digitale participatie, webinars, wandelingen, site-visits, interviews enz.  
 • Overleg met stakeholders organiseren en begeleiden in de verschillende fasen van het project en terugkoppelen naar de interne teams zodat er een duidelijk beeld leeft van de behoeften van de stakeholders in het kader van de interne besluitvorming.

 

DESIGN-fase :

 • De organisatie van een dialoog tussen het interne ontwikkelingsteam bijgestaan door de architecten enerzijds en de betrokken inwoners, verenigingen, lokale actoren en overheden anderzijds met als doel om een gezamenlijke diagnose op te stellen, mogelijkheden en manieren om het project te verbeteren, of het ontwerp ervan te verrijken met de deskundigheid van lokale actoren en stedenbouwkundige experten.
 • Actieve participatie met team van ontwikkelaars, architecten en experten door scenario’s aan te reiken om het project op stedenbouwkundig en programmatorisch vlak aan te passen in overeenstemming met de bekomen feedback van de overlegmomenten en mogelijke programmeringstudies

 

Indienen vergunning en behandeling van de aanvraag: openbaar onderzoek – overlegcommissie – raadpleging instanties

 • Informeren van stakeholders over de indiening van vergunning
 • Immobel vertegenwoordigen tijdens het openbaar onderzoek. Actieve particpatie met ontwikkelaar en architect om de plannen desgevallend aan te passen in overeenstemming met de feedback tijdens de overlegcomissies
 • Dialoog met stakeholders verzorgen ingeval een eventuele beroepsprocedure na toekenning van vergunning
 • Narratief uitschrijven over onze projecten en dat vertalen in een communicatie-en marketing aanpak, in nauwe samenwerking met onze communicatiedienst

 

JOUW PROFILE :

 • Je hebt een brede interesse in de stad en een passie voor co-creatie en overleg in het ontwerpen en uitvoeren van stedelijke projecten. Dat kan zich vertalen in een diploma sociologie, stedenbouw, geografie, antropologie, psychologie, geschiedenis, of gelijkaardig.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden: je kan je aanpassen aan verschillende mensen en omgevingen; je hebt sterke mondelinge vaardigheden, je bent goed in het reflecteren van het gedrag van een ander en je staat open voor nieuwe dingen, je beschikt over faciliterende en bemiddelende skills.
 • Je hebt de vaardigheden om een ruimtelijke analyse uit te voeren en/of een workshop te animeren om feedback te capteren en een verslag te schrijven en op te stellen.
 • Je houdt van werken in een multidisciplinair team met een passie voor de stad in al zijn aspecten.
 • Je bent georganiseerd, rigoureus en efficiënt in de productie.
 • Je bent proactief, zelfstandig en autonoom
 • Met sterke leiderschapsvaardigheden ben je staat een verandering teweeg te brengen  en een win-win-situatie te creëren voor alle partijen
 • Je werkt graag in een multidisciplinair en meertalig team (FR-NL-EN).
 • Tweetaligheid Nederlands en het Frans is essentieel.

 

ONS AANBOD :

 • Een omgeving waar persoonlijke ontplooiing en coaching sterk aangemoedigd worden,
 • De kans om te werken vanuit de prachtige gebouwen in Brussel,
 • Een competitief en aantrekkelijk loonpakket.
Solliciteer voor deze job
Maximaal 2 bestanden.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.