Jouw uitdaging : 

Als een echte corporate legal businesspartner zal je je voornamelijk richten op de vennootschapsrechtelijke aspecten die verband houden met beursgenoteerde vennootschappen. Je bent verantwoordelijk voor de Corporate Governance, Corporate Affairs (bv. transparantiemeldingen, officiële communicatie met de FSMA, nazicht van persberichten over gereguleerde informatie, beheer van de governancecontent van de bedrijfswebsite samen met het communicatieteam en de Group CFO,...), Corporate Compliance en Corporate Housekeeping. Je wordt ondersteund door een Corporate Paralegal die rechtstreeks aan jou rapporteert. Je ondersteunt de Raad van Bestuur en het Belgische managementteam door vergaderingen te organiseren en voor te bereiden en door de follow-up uit te voeren. Je adviseert de Raad van Bestuur en andere stakeholders over juridische en vennootschapsrechtelijke verantwoordelijkheden. 

In deze functie treedt je ook op als secretaris van de vennootschap en ondersteun je de Raad van Bestuur en de uitvoerende comités, samen met de Group Head of Communications en de Group CEO. Je helpt prioriteiten te stellen en beslissingen uit te voeren. Je zorgt ervoor dat de juiste onderwerpen aan de tafel van de Raad van Bestuur worden gebracht, en gecommuniceerd worden naar de bredere organisatie.  

 

Je verantwoordelijkheden zullen o.a. zijn: 

 • Voltooiing en nazicht van het jaarverslag, de verklaring inzake deugdelijk bestuur, het remuneratieverslag/-beleid, het managementverslag en het registratiedocument; 

 • Planning, opstelling van de agenda, bijeenroeping, opmaak en nazicht van de notulen en bespreking van de agenda van de (gewone, bijzondere en buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders; 

 • Voorbereiden van alle documenten en vergaderingen met betrekking tot corporate governance & remuneratie, investeringen en andere commissies;  

 • Opmaken en nazien van de notulen en aanwezig zijn op de vergaderingen van de Raad en de comités; 

 • Zorgen voor de naleving van de corporate compliance. 

Je wordt ondersteund door een Corporate Paralegal en je rapporteert rechtstreeks aan de Head of Legal.  

 

Jouw profiel : 

 • Je beschikt over een Belgisch masterdiploma rechten;  

 • Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring (als advocaat en/of als bedrijfsjurist); ervaring in een beursgenoteerde onderneming wordt als een pluspunt beschouwd;  

 • Je hebt uitstekende interpersoonlijke en leidinggevende vaardigheden en een goed beoordelingsvermogen; 

 • Je schept vertrouwen door eerlijkheid, integriteit en authenticiteit; 

 • Je past zakelijke kennis en kennis van de markt toe om de doelstellingen van de organisatie te bevorderen; 

 • Je hebt goede organisatorische vaardigheden met veel interesse in digitale innovatieve oplossingen, je hebt oog voor detail en een probleemoplossende en pro-actieve persoonlijkheid; 

 • Je hebt een spontane, hands-on en dynamische mentaliteit, die verantwoordelijkheid neemt en een hoge inzet heeft; 

 • Je bent in staat om een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen van de stakeholders en om complexiteit en transformatie aan te kunnen; 

 • Je gebruikt je expertise om op te treden als de autoriteit van de organisatie wat betreft het ontwikkelen, controleren, interpreteren en begrijpen van beleidsrichtlijnen en procedures, waarbij je ervoor zorgt dat deze overeenstemmen met de strategieën en doelstellingen van de organisatie (ook wat betreft compliance-aangelegenheden); 

 • Je bent innovatief en operationeel sterk bij de uitvoering van je verantwoordelijkheden; 

 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans. Je bent vlot in het Engels. 

 

Aanbod :

 • Een zeer uitdagende werkomgeving binnen een ambitieus, ondernemend team en een bedrijf gericht op 'groei voor uitmuntendheid'; 

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan de creatie van een toekomstbestendige en veerkrachtige organisatie; 

 • Een aantrekkelijk salarispakket.