Raad van Bestuur en zijn Comités

 • Marnix GALLE *

  Executive Chairman of the Board of Directors,
  Chief Executive Officer,
  Voorzitter van het Benoemingscomité,
  Voorzitter van het Uitvoerend Comité,
  Voorzitter van het Investeringscomité.

  Behaalde een “Bachelor Degree in Arts & Sciences” in economie aan de Tulane University te New Orleans, Louisana, USA. Hij begon zijn professionele carrière in 1987 bij Cegos België in hoedanigheid van consultant. In 1989 maakte hij zijn eerste stappen in de vastgoedsector (familiale portefeuille). Hij stichtte zijn eigen vennootschap ALLFIN in 2001 dewelke een van de vooraanstaande vastgoedontwikkelaars in België werd. ALLFIN Group heeft in 2014 een deelneming van 29% in IMMOBEL, beursgenoteerd op Euronext sedert 1863, genomen. Na de fusie tussen ALLFIN Group en IMMOBEL in 2016 werd hij Uitvoerende Voorzitter. Hij is eveneens Voorzitter van Urban Land Institute België (2015-2018) alsook Bestuurder, Lid en Trustee van verschillende leidende Europese en Amerikaanse verenigingen. Hij is gehuwd met Michèle SIOEN; zij hebben zes kinderen.

  * Mandaat uitgevoerd door A³ Management bvba, vertegenwoordigd door de heer Marnix GALLE.

 • Astrid DE LATHAUWER *

  Lid van de Raad van Bestuur,
  Voorzitter van het Bezoldigingscomité,
  Lid van het Benoemingscomité.

  Na studies kunstgeschiedenis te Gent en internationale politiek en diplomatieke wetenschappen aan de KU Leuven, begon ze haar carrière bij Monsanto, in de eerste plaats op de Marketingafdeling, vervolgens als HR Manager voor Oost-Europa. Ze heeft vervolgens AT & T vervoegt, waar ze gedurende acht jaar diverse functies in Europa en de Verenigde Staten heeft uitgeoefend. In 2000 keerde ze terug naar België en begon haar carrière bij Belgacom waar ze vanaf 2003 Executive Vice-President Human Resources voor de hele Groep werd. Van januari 2012 tot september 2014, werkte ze bij Acerta als Algemeen Directeur van het filiaal Acerta Consult. Sinds oktober 2014 is ze Group HR Director bij Ontex. Ze is ook een Onafhankelijk Bestuurder bij Colruyt Group sinds september 2011.

  * Mandaat uitgevoerd door ADL Comm.V, vertegenwoordigd door mevrouw Astrid DE LATHAUWER.

 • Wolfgang de LIMBURG STIRUM *

  Lid van de Raad van Bestuur.

  Behaalde een MBA aan de University of Chicago, Booth School of Business (USA), een Bachelor in Handelsingenieur en een Master in Toegepaste Economie en Bedrijfskunde aan de Louvain School of Management. Tijdens zijn 20-jarige ervaring in financieel/privaat vermogen in Europa en de VS, heeft hij geïnvesteerd in talrijke sectoren, waaronder gezondheidszorg, chemische specialiteiten, niche-industrieën, diensten, vrijetijd en media. Hij is Gedelegeerd Bestuurder van Ergon Capital Partners, een onderneming voor investeringen van privékapitaal uit het middensegment met ~€1,0 miljard in beheer, waar hij in 2005 tot toetrad. Daarvoor besteedde hij het grootste deel van zijn loopbaan aan bankdiensten inzake fusies en overnames bij Lehman Brothers in New York en Londen, waar hij co-head van het Europese M&A Healthcare team werd. Op dit moment is hij ook Bestuurder van Keesing Media Group, Sausalitos, Opseo, Looping Group, SVT en VPK Packaging Group.

  * Mandaat uitgevoerd door LSIM nv, vertegenwoordigd door de heer Wolfgang de LIMBURG.

 • Karin KOKS - VAN DER SLUIJS

  Lid van de Raad van Bestuur,
  Lid van het Audit & Financiëel Comité,
  Lid van het Investeringscomité.

  Heeft een Master Degree in Bedrijfseconomie en een Bachelor diploma in Commerciële Economie en is CFA Charterholder. Gedurende haar 26-jarige carrière in de vastgoedsector, waarvan 17 jaar in internationaal niet-beursgenoteerd vastgoed, werkte ze samen met institutionele klanten, voor de selectie en het beheer van Europese en globale vastgoedfondsen. In haar vijf jaar bij MN Vermogensbeheer beheerde zij de Europese vastgoedportefeuille. Vervolgens was zij 10 jaar werkzaam bij Aberdeen Asset Management. Heden bekleedt zij de functie van niet-uitvoerende bestuurslid van Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l., alsmede Voorzitter van het Investeringscomité. Daarnaast fungeert zij als lid van de Raad van Commissarissen (en lid van het Audit Committee, lid van het Investeringscomité, en Voorzitter van het Remuneratiecomité) van het Nederlandse beursgenoteerde vastgoedbedrijf NSI N.V.. Als eigenaar van het bedrijf Quintesse Real Estate Consultancy voert Karin onafhankelijke adviesopdrachten uit op het gebied van internationaal vastgoed.

 • Pierre NOTHOMB *

  Lid van de Raad van Bestuur,
  Lid van het Bezoldigingscomité,
  Voorzitter van het Audit- & Finance Comité.

  Titularis van een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL Louvain-la-Neuve). Vervoegde Deminor meer dan 25 jaar geleden bij haar oprichting, en oefent momenteel (of oefende) verschillende mandaten uit als Bestuurder van vennootschappen of verenigingen (o.m. ForSettlement (Fortis), Modulart, Imperbel, DBAssociates, Club van Lotharingen, Domaine du Pont d’Oye) en van verschillende ondernemingen van de groep Deminor. Daarenboven is hij eveneens lid van het auditcomité van Sabam, Imperbel en van het network van psychiatrische zorgen Epsylon (La Ramée - Fond'Roy). Alvorens Deminor te vervoegen in 1991, werkte hij als senior auditor bij Coopers & Lybrand (nu PricewaterhouseCoopers), en vervolgens als financieel consultant bij Petercam Securities.

  * Mandaat uitgevoerd door Arfin sprl, vertegenwoordigd door de heer Pierre NOTHOMB.

 • Michèle SIOEN *

  Lid van de Raad van Bestuur,
  Lid van het Audit- & Finance Comité.

  Titularis van een Master in Economie en voltooide managementprogramma's bij o.m. Vlerick Management School. Zij is CEO van Sioen Industries, een beursgenoteerde Belgische groep gespecialiseerd in de productie van technisch textiel en professionele beschermkleding. Zij was van 2015 tot 2017 Voorzitter van het VBO en is nu Ere-Voorzitter. Naast haar dagelijkse betrokkenheid bij Sioen Industries is ze ook Bestuurder van verschillende beursgenoteerde Belgische bedrijven, waaronder D'Ieteren en Sofina, maar ook van verenigingen zoals Fedustria en Guberna. Ten slotte is ze nauw betrokken bij Kunst en Cultuur via haar voorzitterschap van KANAL en als lid van de Raad van Bestuur van de Muziekkapel Koningin Elisabeth.

  * Mandate executed by M.J.S. Consulting bvba, represented by Mrs Michèle SIOEN.

 • Annick VAN OVERSTRAETEN *

  Lid van de Raad van Bestuur,
  Lid van het het Bezoldigingscomité,
  Lid van het Benoemingscomité.

  Titularis van een diploma in de Economische Wetenschappen (KUL - 1987) en behaalde een Master in Management (IAG-UCL - 1992). Zij begon haar carrière in 1987 bij Philips, als projectleider binnen de HR-afdeling. In de periode 1991 tot 1999, vervolgde ze haar carrière in de detailhandel, met name in de textielsector (New-D, Mayerline) en vervolgens oriënteerde zij zich naar de voedingswereld bij Confiserie Leonidas, waar ze Commercieel & Marketing Directeur was (1999-2004). Van 2004 tot 2009 was zij Operationeel Directeur van Quick Restaurants Belux NV. Heden is zij Chief Executive Officer en Bestuurder van Lunch Garden Group sedert 2010, onafhankelijk Bestuurder van QSR Belgium NV/SA en eveneens onafhankelijk bestuurslid van Euro Shoe Group NV.

  * Mandaat uitgevoerd door de burgelijke vennootschap A.V.O.-Management bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Annick VAN OVERSTRAETEN.

 • Thiery VANDEN HENDE

  Lid van het Investeringscomité.

  Nadat hij zijn master handelsingenieur en toegepaste economische wetenschappen afrondde aan de KU Leuven in 1998, studeerde Thierry een jaar aan de Johnson School of Management van de Cornell-universiteit waar hij een MBA behaalde. Vervolgens werd hij door Morgan Stanley Investment Management aangeworven als analist. Hij ging in 2005 aan de slag bij hun vastgoedfonds, waarvan hij in 2013 gedelegeerd bestuurder werd. In 2017 verliet hij Morgan Stanley en begon hij te werken bij MallTech, een vennootschap waarin Goldman Sachs Special Situations Group een meerderheidsparticipatie heeft, en waar hij de functie van CIO bekleedt.

 • Piet VERCRUYSSE

  Lid van het Investeringscomité.

  Na technische studies, in 1973 licentiaat in de rechten (magna cum laude) aan de KU Leuven. Ingeschreven aan de Balie te Brussel in 1973 was hij eveneens assistent aan de KU Leuven van 1976 tot 1979. Hij is medeoprichter van het advocatenkantoor Vercruysse & Kadaner. Hij werd ereadvocaat in 2003 en was Bestuurder van ALLFIN en ALLFIN Group tussen 2004 en 2010. Hij is thans Bestuurder van vier niet-beursgenoteerde holdingvennootschappen.