Beleid met oog voor mecenaat

Het bedrijf houdt bewust rekening met de ruimtelijke inplanting en de stedelijke ontwikkeling en maakt daarom van duurzaamheid een prioriteit. Zo kiest Immobel telkens voor een strategische ligging van zijn projecten in de binnenstad zodat ‘zachte mobiliteit’ maximaal aangemoedigd wordt.

Het bedrijf realiseert ook innovatieve woonvormen (mix van stedelijke functies, gemeenschappelijke ruimtes, transgenerationele concepten) die een uitgebalanceerde combinatie vormen van een groene omgeving met uitgebreide voorzieningen zoals coworking spaces, crèches, seniories of hotels, telkens volledig in lijn met en zelfs vooruitlopend op de strengste energienormen. De ontwikkelaar is voorstander van gebouwen met de hoogste energieprestaties, optimale akoestische en thermische isolatie, groendaken, zonnepanelen en andere milieubewuste ingrepen. Als vormgever van stadswijken neemt Immobel zijn verantwoordelijkheid om maximaal het welzijn van de bewoners na te streven.

Daarom heeft Immobel een Fonds opgericht om filantropische acties te ondernemen. Dit Fonds geeft financiële ondersteuning aan positieve initiatieven van professionele Belgische organisaties en verzekert een hefboomeffect aan vernieuwende oplossingen op het vlak van sociale insluiting, gezondheid en cultuur. 

In deze drie sectoren wil Immobel substantiële steun bieden:

Sociale inclusie

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van inclusievere steden. Daarom zal het Fonds positieve initiatieven van professionele Brusselse organisaties ondersteunen die jongeren (6-18 jaar) in achterstandswijken helpen om hun talenten te ontdekken, hun zelfvertrouwen op te bouwen en hen sociaal te integreren, zodat ze kunnen opgroeien tot sociale en verantwoordelijke volwassenen. 

Gezondheid

Steun voor medisch onderzoek.

Cultuur

Organisaties begunstigen die werken aan de bescherming, verspreiding en promotie van kunst en aan erfgoedbehoud. Immobel steunt de Munt en de Muziekkapel Koningin Elisabeth structureel en promoot ook individuele projecten van artiesten. De Groep is laureaat van de Caïus-prijs 2018 voor het Mecenaatsbedrijf van het Jaar voor zijn steun aan de kunstenaar Denis Meyers. De Groep gaf de kunstenaar de kans om het gebouw Ernest - voormalig Solvaygebouw - in te nemen voor zijn monumentale werk ‘Remember/Souvenir’.