Structuur van Aandeelhouderschap

De Vennootschap heeft, o.m. op basis van de ontvangen transparantieverklaringen, vastgesteld dat, per 1 julie 2020, de volgende aandeelhouders de belangrijkste zijn :

Aandeelhouders Stemrechten % v/h totaal der aandelen
A³ Capital NV (en een verbonden vennootschap) 5 892 418 58,94%
Immobel NV (eigen aandelen) (1) 394 393 3,94%
Totaal van de gekende Aandeelhouders 6 286 811 62,88%
Totaal van de aandelen 9 997 356 100%
(1) Hetzij 32,214 aandelen op naam en 362,179 gedematerialiseerde aandelen.
Transparentie

De personen welke dienen over te gaan tot een transparantiemededeling worden vriendelijk verzocht deze te richten aan

Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs
+32 (0)2 422.53.57
joelle.micha@immobelgroup.com