Structuur van Aandeelhouderschap

De Vennootschap heeft, o.m. op basis van de ontvangen transparantieverklaringen, vastgesteld dat, per 8 juli 2019, de volgende aandeelhouders de belangrijkste zijn :

Aandeelhouders Stemrechten % v/h totaal der aandelen
A³ Capital NV (en een verbonden vennootschap) 5 880 369 58,82%
IMMOBEL NV (eigen aandelen) (1) 1 212 925 12,13%
Capfi Delen Asset Management NV 412 196 4,12%
Totaal van de gekende Aandeelhouders 7 505 490  
(1) Hetzij 1.185.603 aandelen op naam en 29.147 gedematerialiseerde aandelen.
Transparentie

De personen welke dienen over te gaan tot een transparantiemededeling worden vriendelijk verzocht deze te richten aan

Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs
+32 (0)2 422.53.57
joelle.micha@immobelgroup.com