Kerncijfers

IFRS gecondolideerde rekeningen (M€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bedrijfsopbrengsten 65,1 183,1 103,6 346,1 226,7 371,3
Cash-flow (*) 0,0 25,1 3,7 27,6 27,3 23,0
Nettowinst, aandeel van de Groep 1,5 20,0 0,7 52,5 11,0 56,8
Eigen vermogen, aandeel van de Groep 183,2 196,7 194,4 311 303,6 344,7
Beurskapitalisatie 148,4 177,5 174,2 530 551,8 503,9
Gegevens per aandel (EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal aandelen (duizenden) op het einde van het boekjaar 4 122 4 122 4 122 9 997 9 997 9 997
Geconsolideerde cashflow (*) 0,0 6,1 0,9 2,8 2,7 2,3
Geconsolideerde nettowinst, aandeel van de Groep 0,4 4,9 0,2 5,20 1,1 5,7
Waarde van het geconsolideerde eigen vermogen 44,4 47,7 47,2 31,1 30,4 34,5
Nettodividend gewoon aandeel 0,00 1,80 0,00 1,40 1,54 1,69
Brutodividend gewoon aandeel 0,00 2,40 0,00 2,00 2,2 2,42
Slotkoers 35,99 43,1 42,3 53,00 55,2 50,4
Hoogste notering 37,43 44,5 52,7 53,80 59,7 57,0
Laagste notering 28,36 36,5 40,1 38,20 51,0 47,0

* Nettoresultaat zonder de niet uitbetaalde kosten (afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen...) en de niet geïnde opbrengsten (reële waarden...).