Kerncijfers

IFRS gecondolideerde rekeningen (M€) 2016 2017 2018 2019
Bedrijfsopbrengsten 346,1 226,7 371,3 486,2
Cash-flow (*) 27,6 27,3 23,0 -14,7
Nettowinst, aandeel van de Groep 52,5 11,0 56,8 102,4
Eigen vermogen, aandeel van de Groep 311 303,6 344,7 426,2
Beurskapitalisatie 530 551,8 503,9 663,8
Gegevens per aandel (EUR) 2016 2017 2018 2019
Aantal aandelen (duizenden) op het einde van het boekjaar 9 997 9 997 9 997 9 997
Geconsolideerde cashflow (*) 2,8 2,7 2,3 -1,5
Geconsolideerde nettowinst, aandeel van de Groep 5,20 1,1 5,7 10,2
Waarde van het geconsolideerde eigen vermogen 31,1 30,4 34,5 42,6
Nettodividend gewoon aandeel 1,40 1,54 1,69 1,86
Brutodividend gewoon aandeel 2,00 2,2 2,42 2,66
Slotkoers 53,00 55,2 50,4 66,4
Hoogste notering 53,80 59,7 57,0 69
Laagste notering 38,20 51,0 47,0 50,2

* Nettoresultaat zonder de niet uitbetaalde kosten (afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen...) en de niet geïnde opbrengsten (reële waarden...).