Strategie van de Groep

Sinds haar oprichting weet Immobel de tijdsgeest goed aan te voelen en speelt het tijdig in op veranderingen op de vastgoedmarkt. Die strategie maakt van haar een onbetwiste speler op de Belgische vastgoedmarkt. De fusie met Allfin in 2016 versterkt haar ondernemingsmodel en bevordert meerwaarde, groei en efficiënt beheer van middelen en activa. Immobel kiest resoluut voor een verderzetting van deze strategie en focust daarom op de volgende 3 krachtlijnen.

Evenwichtige vastgoedportefeuille met projecten die tot de verbeelding spreken

Immobel is internationaal actief in België, het Groothertogdom Luxemburg, Polen en Frankrijk en focust in haar strategie op drie belangrijke domeinen: het kantoorsegment, residentieel en commercieel vastgoed, en verkavelingen. Die diversificatie zorgt voor een gezond evenwicht in haar beleggingsportefeuille: economische cycli en lokale risico’s hebben daardoor maar een beperkte impact op de resultaten.

Immobel richt zich op institutionele beleggers, private en publieke investeerders en particulieren. Ze slaagt er alsmaar beter in strategische samenwerkingen af te sluiten met aantrekkelijke partners die een aanvulling en meerwaarde vormen voor elk project.

Oog voor mens, meerwaarde en groei

Immobel stelt duidelijk vast dat het succes van haar recente vastgoedprojecten gebaseerd is op twee bouwstenen: een nauwkeurige risicoanalyse, gevolgd door een weloverwogen ontwikkeling. Die aanpak laat toe om grote uitdagingen berekend aan te gaan en er prachtige projecten uit te laten voortkomen. Daarom focust ze nog meer op haar kennis en ervaring om de uitbreiding en de verwezenlijking van de vastgoedportefeuille te versterken. Die koers weerspiegelt zich zowel in concrete beslissingen als in de bedrijfsresultaten: bijna 90% van de brutomarges die voortkomen uit het kantoor-, woning- en verkavelingssegment, werden opmerkelijk versterkt in 2016. Deze zorgen voor gemiddeld 40% van de marges van de groep in België en het Groothertogdom Luxemburg. Immobel is vastbesloten op dat elan door te gaan en mikt op een marge van 60% in de nabije toekomst.

Focus op optimalisatie

Op basis van die beleidslijn wil Immobel prioritair de bestaande vastgoedportefeuille ontwikkelen. Zo kan ze sneller en actiever inspelen op tendensen in de vastgoedmarkt en op de woon- en kantoorbehoefte in steden en gemeenten. Heel wat projecten worden geconceptualiseerd zodat duidelijk wordt hoe goed Immobel beantwoordt aan de bestaande criteria van inplanting, omvang en architecturale kwaliteit.

Sterker nog: Immobel heeft daarbij oog voor de strengste milieunormen en neemt zelfs een proactieve houding aan door hogere normen te hanteren dan degene die momenteel worden opgelegd.

Ze heeft oog voor duurzame mobiliteit en houdt altijd rekening met vervoersvoorzieningen en verbindingswegen. In haar residentiële activiteiten legt ze sinds de fusie de lat hoger en plaatst ze de koper in het hart van haar strategie. Immobel onderscheidt zich van haar concurrenten door haar vastgoedcliënteel een premium servicepakket aan te bieden tijdens en na de aankoop. Deze teams verlenen een gepersonaliseerde begeleiding aan de klanten tijdens elke fase van ondertekening, van de aankoopakte tot aan de daadwerkelijke verhuis naar hun woning.