ma, 18/05/2020
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden

Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Immobel heeft een op 15 mei 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat (i) Immobel NV ingevolge een verkoop van eigen aandelen, nu zelf nog 4.01% eigen aandelen bezit en aldus de deelnemingsdrempel van 5% heeft onderschreden en (ii) de totale (rechtstreekse en onrechtstreekse) deelneming van A3 Capital NV als gevolg daarvan de deelnemingsdrempel van 65% heeft onderschreden.

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: