do, 15/07/2021
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
Immobel Group maquette

Het Immobel Belux Office Development Fund komt tot een overeenkomst met Sabam.  

 

Het Immobel Belux Office Development Fund sloot een overeenkomst af met Sabam in verband met de aankoop van de hoofdzetel van Sabam, gelegen in de Europese wijk te Brussel. Met deze overeenkomst versterkt Immobel haar positie als dé vastgoedinvesteringsmanager doorheen haar verschillende lokale teams in Europa.

 

Tweede Belgische acquisitie van het Immobel Belux Office Development Fund

De overeenkomst[1] inzake de acquisitie van de hoofdzetel van Sabam, zal het tweede Belgische project en het derde project binnen de ruimere Belux-regio worden van het fonds. De eerste twee projecten werden eerder in 2021 aangekocht.

Het Immobel Belux Office Development Fund plukt de vruchten van Immobels uitgebreide vastgoedervaring en werd opgericht om vermogende particulieren, family offices en institutionele investeerders de mogelijkheid te bieden om te investeren in de ontwikkeling van duurzame en hedendaagse strategische kantoorgebouwen in Brussel en Luxemburg. Bij de eerste closing in mei 2021 verzamelde het fonds een kapitaal van 80 miljoen euro. Tegen het einde van het jaar stelt het een verdere groei tot 200 miljoen euro voorop. Immobel zal een aanzienlijke kapitaalinbreng doen in de projecten die ze met haar partners zal realiseren. Immobel en de investeerders hebben gelijklopende belangen in het beheer van deze vastgoedinvesteringsformules.

 

Herontwikkeling van de Sabam-hoofdzetel tot een future-proof kantoorgebouw

Het gebouw heeft een strategische ligging op de hoek van de Aarlenstraat en de Jacques de Lalaingstraat, in het kloppend hart van de Europese wijk. Het omvat 9.000 m² bruto bovengrondse vloeroppervlakte, die omgevormd wordt tot een state-of-the-art duurzaam kantoorgebouw. De COVID-19-pandemie versnelde de verschuiving in de kantoormarkt naar meer digitalisering en andere nieuwe manieren van werken. Die tendens zet ondernemingen ertoe aan om uit te kijken naar meer duurzame en flexibele kantooroplossingen in de onmiddellijke nabijheid van mobiliteitshubs. Immobel biedt een antwoord voor deze ontwikkeling met zijn eerste kantoorontwikkelingsfonds, dat een positieve impact uitoefent op de kantoormarkt, lokale gemeenschappen, steden en zijn investeringspartners.

 

"Deze tweede Belgische overeenkomst betekent voor Immobel een ware boost voor het uitrollen van zijn vastgoed-vastgoedinvesteringsmanager. In nauwe samenwerking met onze investeerders investeren we eens te meer in strategisch vastgoed, dat ten goede komt aan zowel de stad Brussel als aan onze investeringspartners,” aldus Alexis Prevot, Chief Investment Officer bij Immobel Group.

 

[1] In de vorm van een optie-overeenkomst.