ma, 21/01/2019
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden

De Groep Immobel kondigt de overname aan van 89,9 % van de aandelen van de onderneming Europa-Allee Wohnen gsp GmbH, eigenaar van het prestigieuze EDEN-project dat zal oprijzen in hartje Frankfurt. Deze overname op de Duitse markt, de eerste Europese economie, maakt deel uit van de aangekondigde versterking van de internationale diversificatie van de Groep.

Immobel is reeds aanwezig in België, Luxemburg, Polen, Spanje en Frankrijk, met even diverse als kwaliteitsvolle vastgoedprogramma’s. De Groep kiest er vandaag voor te investeren op de Duitse markt, en bevestigt hiermee zijn ambities door zijn aanwezigheid in Europa aan een gestaag tempo te verstevigen.


« De Duitse economie staat zeer sterk, vergeleken met de Europese context. In het kader van onze eerder aangekondigde strategie van geografische diversificatie valt de keuze dan ook logischerwijs op Duitsland. Uit deze overname blijkt de belangstelling van de groep Immobel voor Duitsland, waar wij nog meer projecten op touw willen zetten. Op middellange termijn is ons doel een ontwikkelingsplatform te creëren, gelijkaardig met wat wij reeds hebben uitgerold in de landen waar wij actief zijn. » Zo verklaart Marnix GALLE, Uitvoerend Voorzitter van Immobel.
 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: