do, 21/04/2022
brik

Op donderdag 21 april gaf “Brik - Student in Brussel vzw” studenten de kans om hun coronazonden te laten vergeven. Ze kunnen hiervoor terecht in een biechtstoel in de nieuwe studentenhub ‘De Post’ in het centrum van Brussel, tussen de Anspachlaan en het Muntplein.

Brik opent de nieuwe studentenhub ‘De Post’ in de oude hoofdzetel van Bpost. In afwachting van de start van de renovatiewerken aan het gebouw geeft Brik zo samen met eigenaars Immobel en Whitewood een nuttig gebruik aan tijdelijk leegstaande ruimtes. De kantoorruimte van meer dan 1.500m² biedt veel mogelijkheden en daarom zet Brik in op samenwerkingen met hogeronderwijsinstellingen en organisaties die dezelfde doelgroep hebben.

“De organisatie van een tijdelijke studentenhub gaat verder dan het aanbieden van louter fysieke ruimtes; als eigenaar willen we mee nadenken over de activiteiten en diensten voor jongeren in Brussel. Daarom zal de studentenhub naast studieruimtes ook het decor zijn van verschillende sociale en culturele activiteiten voor jongeren.”, zegt Sven Lenaerts, verantwoordelijk voor CSR bij Immobel

Het grootste deel van de studentenhub wordt omgevormd tot Study Space ‘De Post’, die open is vanaf 19 april tot en met 31 oktober 2022. Deze Study Space biedt doorlopend plaats aan 200 studenten en past zijn openingsuren aan naargelang de noden van de student. Zo zal deze plek tijdens de blok- en examenperiodes ook geopend zijn in het weekend en tot ‘s avonds laat.

Om studentenhub ‘De Post’ feestelijk te openen en de studenten een zuiver geweten te bezorgen, voorzag Brik in samenwerking met Cirq een biechtstoel. In deze biechtstoel konden studenten al hun coronazonden van de voorbije twee jaar kwijt, zonder schrik te hebben voor een GAS-boete: lockdownfeestjes op kot, al zittend een pintje drinken in het park, een lief bezoeken na middernacht…

Studentenhub ‘De Post’ wordt mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Studentenzaken. Minister Gatz ging zelf te biecht bij de inhuldiging.

Brik – Student in Brussel vzw is de servicedesk voor studenten en de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel. Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met de VGC levert Brik diensten en informatie aan studenten over het leven in de stad, huisvesting, studeren en mobiliteit.

De benadering van Immobel
Immobel engageert zich om systematisch na te gaan of leegstaande gebouwen tijdelijk in gebruik kunnen worden genomen. Het doel is om ruimtes ter beschikking te stellen aan sociale, non-profit en culturele initiatieven of om ondernemers en de lokale economie te ondersteunen. Wij beschouwen tijdelijk gebruik als een instrument om onze steden te herdynamiseren, als een engagement naar de lokale gemeenschap en om nieuwe functies uit te testen.

Immobel werkte samen met Brik door de eerste verdieping van het Oxy-gebouw om te vormen tot een studieruimte voor studenten, maar andere culturele en sociale activiteiten voor studenten zullen geleidelijk worden toegevoegd.

Ontdek een andere tijdelijke bestemming in één van Immobel projecten in Parijs: https://www.immobelgroup.com/nl/nieuws/een-nieuw-leven-voor-gebouwen

brik1
brik2
brik3