ma, 08/08/2022
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
Lebeau project

Twee infomomenten naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Het aangepaste ontwerp van het Lebeau-project (35.355 m²) wordt binnenkort voorgesteld aan de buurt. In augustus en september worden twee infomomenten georganiseerd in het Tashen-gebouw. Op deze samenkomsten, krijgen de buurtbewoners en andere betrokken partijen info over de inhoud en de organisatie van het project en de gelegenheid om vragen te stellen aan experten. De vergunningsaanvraag voor het gewijzigde ontwerp van het Lebeau-project, gelegen in de Zavelwijk in centrum Brussel, werd op 10 februari 2022 ingediend. Het dossier voor het aangepaste ontwerp werd volledig verklaard, wat het startschot geeft voor het openbaar onderzoek. De ontwikkelaar Immobel wil de dialoog aangaan met buurtbewoners, handelaars en andere betrokken partijen en hen op een transparante manier informeren over het project en de aangepaste plannen. De twee infomomenten naar aanleiding van de start van het openbaar onderzoek zijn de ideale gelegenheid om alles te weten te komen over het project.

 

Aangepast project dankzij inspraak van de omgeving

Op vraag van het Gewest, dat een uitgebreide overlegronde heeft gevoerd met de buurtbewoners en de Stad, werd het eerste ontwerp uit 2019 aangepast door Immobel en de architecten MaccreanorLavington, Korteknie Stuhlmacher Architecten en Assar Architects. De nieuwe projectversie legt nog meer de nadruk op behoud en renovatie. Oorspronkelijk zou 28% van de site uit renovatie bestaan, wat nu naar 58% werd gebracht. Dit komt overeen met drie op de vijf gebouwen. Erfgoedbehoud en co-creatie spelen een grotere rol. Duurzaamheid staat centraal door het complex met geothermische installaties, zonnepanelen, water/water en lucht/water warmtepompen uit te rusten en 100% fossielvrij te maken. Tijdens de bouwfase zal er veel aandacht zijn voor circulariteit. Een gedetailleerde materialeninvenataris zal namelijk bepalen wat hergebruikt kan worden in het nieuwe project. Indien dit niet mogelijk is, zoekt Immobel oplossingen voor hergebruik of recyclage elders. Samen met hun partners, zoeken ze ook naar materialen uit andere projecten (van Immobel of daarbuiten) om ze te integreren in het Lebeau-project (urban mining). Zo wordt er per productfamilie bekeken of gerecycleerde materialen kunnen worden verkozen boven nieuwe. De kleinere bouwvolumes voldoen eveneens aan de vraag van de buurtbewoners. Deze dalen met ongeveer 10%, van 151.000 m3 (zoals opgenomen in de vorige vergunningsaanvraag) naar 137.687 m3. 

Sven Lenaerts, Head of CSR Immobel legt uit “De feedback van het Gewest, die vloeide uit de overlegrondes met de buurtbewoners en de Stad, heeft het ontwerp verbeterd. Het is nu belangrijk om de buurt op een transparante manier te informeren en hen de mogelijkheid te bieden om het nieuwe ontwerp in alle details te ontdekken en bijkomende vragen te stellen.”

 

Het project bevat een mix aan functies (appartementen, winkels, kantoren) om zo ook bij te dragen aan een nieuwe dynamiek voor de wijk gezien er vroeger alleen kantoren en logistieke ruimte op de site was. Er komt ook een ondergrondse parking inclusief een fietsstalling met 313 fietsplaatsen en een binnentuin van 1.500 m2 om de dichtbebouwde omgeving te ontharden.

 

Infomomenten voor alle betrokken partijen

Er staan twee infomomenten op de agenda om de buurtbewoners, handelaars, andere betrokken partijen of gewoon geïnteresseerden te informeren over het project. De locatie van deze bijeenkomsten is het bekende oud Tashen-gebouw, Lebeaustraat 18. De infomomenten zullen worden georganiseerd met vrije inloopmomenten, dus iedereen is welkom om op eigen tempo binnen en buiten te lopen. De aanwezige experten zullen de bezoekers toelichting geven en klaarstaan om vragen te beantwoorden. Het eerste infomoment vindt plaats voor de start van het openbaar onderzoek, op 11 augustus 2022 van 16-21 uur. Het tweede infomoment zal doorgaan tijdens het openbaar onderzoek, op 6 september 2022, ook van 16-21 uur.

 

Voor meer informatie over het project, ga naar lebeau-sablon.be.

 

 

 

 

Attachments