di, 21/06/2022
Immobel helps Ukrainians war refugees

De verwoestende gevolgen van de oorlog in Oekraïne brachten Immobel ertoe zich ook aan te sluiten bij de wereldwijde donatiebeweging.

Marnix Galle, Executive Chair: "De situatie in Oekraïne wordt er zeker niet beter op, en ik ben heel blij dat we allemaal een steentje bijdragen en hulp kunnen bieden. In de eerste plaats door individuele giften van de Immobel team, maar ook via het Immobel Sociaal Fonds. In totaal doneren we 100.000 euro en zullen we projecten ondersteunen via verschillende NGO's."

 

Wat gebeurt er met het gedoneerde geld?

Sven Lenaerts, hoofd van MVO: “Immobel is solidair met Oekraïne. Het is een menselijke zaak om mensen in nood te steunen en het herinnert ons eraan wat verantwoordelijkheid tegenover onze gemeenschappen betekent. Onze grote hoop is dat er snel een einde komt aan het geweld en het menselijk lijden.”
 

1. Koning Boudewijnstichting (KBF)

We hebben een positief track record van 4 jaar samenwerking met KBF binnen het "Immobel Sociaal Fonds" dat zich richt op sociale integratieprojecten voornamelijk in Brussel.  De KBF is actief in België en over de hele wereld en treedt op als een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut.

Immobel heeft de KBF geïdentificeerd als een betrouwbare partner om de toewijzing van fondsen te coördineren om Oekraïne te steunen via vier kanalen:

  • Rode Kruis Oekraïne. Dagelijks ontvangen, sorteren, verzamelen en verzenden Rode Kruis-medewerkers en -vrijwilligers in logistieke centra honderden tonnen vracht met voedsel, hygiënische produkten, geneesmiddelen, water, beddengoed en andere eerste levensbehoeften naar de regio's.
  • Caritas. Alle regionale kantoren van Caritas, met uitzondering van de regio's waar actieve vijandelijkheden plaatsvinden, zetten zich in voor hulp aan binnenlandse ontheemden en mensen uit kwetsbare categorieën.
  • People in Need. In het oosten voorziet “People in Need” nog steeds mensen van voedsel en hygiënevoorraden en verdeelt dekens en drinkwater. In West-Oekraïne rusten ze collectieve centra voor vluchtelingen uit, verdelen ze financiële steun aan de meest kwetsbaren en helpen ze anderen via een uitgebreid netwerk van lokale liefdadigheidsorganisaties.
  • CHU Saint-Pierre (Ziekenhuis Brussel). Kennisoverdracht op medisch gebied tussen het CHU Saint-Pierre en ziekenhuizen in Kiev om de oorlogsslachtoffers te steunen. De medische teams worden geconfronteerd met onbekende situaties in direct verband met de oorlog. Bijstand en gedeelde ervaring zijn noodzakelijk. De samenwerking wordt vergemakkelijkt door het feit dat artsen in Kiev een zeer goed niveau van Engels spreken.

    Meer info: Koning Boudewijnstichting
     

2. Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties

  • UNHCR. De UNHCR heeft het voortouw genomen in de respons aan de verschillende agentschappen op de ontheemdencrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Gezien de enorme behoeften richt het UNHCR zijn interventies op bescherming, onderdak, basisbehoeften en het verstrekken van essentiële hulpgoederen en contante bijstand.