di, 05/01/2021
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
Immobel Brussels centre Place Poelaert - Belgium
  • Immobel NV (“Immobel” of de “Vennootschap”) heeft met succes de private plaatsing afgerond van 262.179 eigen aandelen (de “Aandelen”), die circa 2,6% van het huidig uitstaand aandelenkapitaal van Immobel vertegenwoordigen, aan internationale institutionele beleggers door middel van een versnelde bookbuilding methode.
  • De eigen aandelen werden geplaatst tegen een prijs van €66 per aandeel, wat resulteert in een bruto-opbrengst voor de Vennootschap van € 17,3 miljoen, die zal worden gebruikt om bijkomende projecten te financieren die reeds zijn geïdentificeerd in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.
  • De Aandelen zullen volledig recht geven op het dividend voor het boekjaar 2020 dat door de Gewone Algemene Vergadering van 15 april 2021 moet worden goedgekeurd.
  • Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG ("Berenberg") en KBC Securities NV ("KBC Securities") treden op als "Joint Bookrunners" in de private plaatsing.
     

Immobel heeft zijn verkoop van eigen aandelen die eerder vandaag werd aangekondigd succesvol afgerond. In totaal werden 262.179 eigen aandelen, wat overeenstemt met circa 2,6% van het huidig uitstaand aandelenkapitaal van Immobel, geplaatst tegen een prijs van €66 per Aandeel. De prijs vertegenwoordigt een korting van 2,9% ten opzichte van de laatst verhandelbare prijs van de Aandelen op 4 januari 2021. De bruto-opbrengst voor de Vennootschap van de verkoop van de Aandelen bedraagt circa €17,3 miljoen en zal worden gebruikt om bijkomende projecten te financieren die reeds geïdentificeerd zijn in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

De Aandelen, die via een versneld bookbuildingproces zijn geplaatst, zullen volledig recht geven op  het dividend toegekend over het boekjaar 2020, dat wordt goedgekeurd op de Gewone Algemene Vergadering op 15 april 2021, en zullen over dezelfde rechten beschikken als de andere Immobel aandelen. In navolging van de verkoop van 262.179 eigen aandelen, zal het totaal aantal aandelen met recht op het dividend oplopen tot 9.967.008 aandelen.

De Vennootschap heeft ingestemd met een lock-up van 90 dagen na de transactie, met de gebruikelijke uitzonderingen.

Na de succesvolle private plaatsing zal de free float stijgen naar ongeveer 40,8 % en zal Immobel 30.348 resterende eigen aandelen houden, wat overeenkomt met circa 0,3% van het huidige uitstaande aandelenkapitaal van Immobel. De resterende eigen aandelen zijn bestemd voor gebruik in het kader van management performance share plans.

De private plaatsing werd uitgevoerd in overeenstemming met artikel 8.7,2° van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verwacht wordt dat de betaling en levering van de geplaatste eigen aandelen zal plaatsvinden op 7 januari 2021.

Berenberg en KBC Securities treden op als Joint Bookrunners in deze private plaatsing.

Door de private plaatsing is de verhandeling van de Immobel-aandelen op Euronext Brussels sinds vanochtend opgeschort. De verhandeling zal hervat worden kort na de publicatie van dit persbericht.