ma, 11/05/2020
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden

De NMBS heeft het consortium BESIX - BPC/BPI en Immobel aangeduid als voorkeursbieder voor de bouw van haar nieuwe hoofdzetel aan het station Brussel-Zuid. De nieuwe hoofdzetel van ongeveer 75.000 m² zal onderdak bieden aan de directies van NMBS en aan dochteronderneming HR Rail. Het geselecteerde voorstel van de architecten OMA, Jaspers - Eyers en Assar behoudt de drie reeds bestaande gebouwen aan de Fonsnylaan en voegt er een  hedendaagse uitbreiding aan toe langs de kant van de sporen. Eens het personeel van de NMBS naar de nieuwe hoofdzetel is verhuisd, zal het consortium de actuele kantoorgebouwen met een oppervlakte van ongeveer 120.000 m² omvormen tot een nieuwe dynamische wijk met een mix van functies.

Het gekozen project draagt op verschillende manieren bij aan een grondige transformatie van de Zuidwijk. Het wil de wijk nieuw leven inblazen en op elk moment van de dag meer uitnodigend, gezelliger en levendiger maken. De renovatie van de bestaande gebouwen en de uitbreiding zullen de wijk helpen een nieuw imago te geven.

Ook reizigers zullen volop profiteren van dit project. Daarvoor wordt de volledige wisselwerking tussen het station en de openbare ruimte langs de Fonsny-zijde herdacht. De hoofdingang wordt veel zichtbaarder en toegankelijker en ook de sokkel van de gebouwen langs de Fonsnylaan wordt nieuw leven ingeblazen. Daarin komen zowel nieuwe handelsruimtes als de ingang van de nieuwe hoofdzetel, die bovendien toegankelijk wordt voor het publiek (met onder meer een exporuimte). Door het doortrekken van een van de onderdoorgangen (de M-gang) tot in de Fonsnylaan, ontstaat een nieuwe rechtstreekse toegang tot de perrons. Dat maakt een vlottere doorstroming van de reizigers mogelijk.

Het gebouw wordt op energievlak state of the art (met onder meer zonnepanelen en warmtepompen) en ook bijzonder milieu-efficiënt, met een BREEAM-certificatie ‘Excellent’ (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), een methode die helpt om de milieuprestaties van een gebouw te beoordelen.

De werken starten begin 2022 en het doel is om tegen eind 2024 de meer dan 4.000 betrokken medewerkers van NMBS en HR Rail samen te brengen op deze ene site.

Na oplevering van de hoofdzetel, en de verhuizing van het NMBS personeel zal het consortium de huidige NMBS kantoren omvormen tot een nieuwe wijk met een mix van functies: winkels, kantoren, woningen, hotel en publieke ruimtes, (oppervlakte ongeveer 120.000 m²).

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: