Immobel Capital Partners

Immobel Capital Partners, de in Londen gevestigde investeringsmaatschappij van de Immobel Group, kondigt de benoeming aan van Maureen Mahr von Staszewski als Head of Pan European Office, met als dagelijkse verantwoordelijkheid het aanvoeren van de groei en de prestaties van de groene kantoorstrategie.

Maureen heeft meer dan twintig jaar ervaring in Europees vastgoed, bankieren en financieren. Meest recentelijk was zij verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van Swiss Life Asset Managers' €500m+ European Thematic Income and Growth Fund. Daarvoor was ze Senior Fund Manager bij Cromwell Property Group, waar ze verantwoordelijk was voor de structuur, de strategie en het beheer van het Europese team voor fondsbeheer met een beheerd vermogen van meer dan 4 miljard euro. Ze heeft haar ervaring ook opgedaan in verschillende fondsbeheerders- en transactiefuncties bij AXA IM - Real Assets en bij Cataylst Capital, waar zij hoofd Acquisitions was, gevestigd in Duitsland. Zij heeft een MBA van de Hult International Business School.

Maureen zal samenwerken met Duncan Owen, die in januari van dit jaar Immobel Capital Partners vervoegde om het tot stand te brengen. Immobel Capital Partners richt zich op het creëren van 'groene' pan-Europese investeringsstrategieën in de kantoor- en residentiële sectoren waar Immobel al een marktleider is. De Vennootschap heeft een focus op stedelijke centra die de mogelijkheid bieden om een nieuwe generatie van duurzame en slimme woon- en werkomgevingen te creëren dicht bij Central Business Districts. Balans co-investering van Immobel samen met kapitaal van derden zal zorgen voor een duidelijke afstemming met investeerders. Waardecreatie zal worden gerealiseerd door een zorgvuldige selectie van activa die profiteren van structurele krachten op lange termijn en die minder afhankelijk zijn van de economische cyclus. Immobel Capital Partners verwierf[1] in maart van dit jaar het eerste actief, White Rose Office Park in Leeds, als eerste investering voor haar groene kantoorstrategie. in Leeds, wat als basisbelegging moet dienen voor zijn ‘Green Office Strategy’ in milieuvriendelijke kantoren.


Maureen ICP

Duncan Owen verwoordt het als volgt: "Maureen brengt aanzienlijke ervaring in transacties en fondsbeheer met zich mee, aangezien zij tijdens haar carrière verantwoordelijk is geweest voor het opzetten van eerdere Europese fondsen. Wij geloven dat haar inzicht en praktische kennis zeer waardevol zullen zijn bij de uitvoering van onze green office investeringsstrategie."

Maureen Mahr von Staszewski voegde hieraan toe: "Ik ben zeer verheugd om deel uit te maken van het nieuwe team en kijk ernaar uit om mijn rol te spelen in het waarmaken van de groeistrategie van Immobel Capital Partners."

​​​​​​​[1] Voor meer informatie : https://www.immobelgroup.com/nl/nieuws/immobel-capital-partners-verwerft-kantoorpark-in-leeds-als-eerste-asset-in-haar-strategie