di, 05/07/2022
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden

De bouwvergunning voor de herontwikkeling van het project Brouck'R werd verleend in juli 2021 maar in april 2022 besliste de Raad van State om ze te schorsen. In overleg met urban.brussels en de staatssecretaris hebben Immobel en BPI besloten om het ontwerp van Brouck'r te optimaliseren. Tot de wijzigingen behoort onder meer de schrapping van het dakvolume.

Een dynamische herontwikkeling

De herontwikkeling van Brouck'R omvat de transformatie van de voormalige Allianz-kantoren (38.000 m²) die uitkijken op het Brouckèreplein in het centrum van Brussel. Het duurzame Brouck'R-project met gemengd gebruik beantwoordt aan de hedendaagse vraag naar hoogwaardige woon- en werkomgevingen in de stad. De voormalige site werd gedomineerd door kantoren. Door de invoering van een gemengd project willen het Gewest, de Stad, de ontwikkelaars en de architecten het gebied daadwerkelijk omvormen tot een multifunctionele stadswijkdie een gevarieerd publiek aantrekt en voor een nieuwe dynamiek zorgt in een van de meest historische wijken van Brussel.

Een actieplan met constructieve oplossingen

De werkzaamheden (die waren aangevat in augustus 2021) werden in april 2022 stopgezet na de uitspraak van de Raad van State die de vergunning schorste (afgezien van beperkte ingrepen voor de veiligheid en de stabiliteit voor de werf en de buurt). Na de schorsing toonden alle betrokken partijen onmiddellijk initiatief om de situatie aan te pakken om zo een patstelling en lange procedures met negatieve gevolgen voor de Brusselse binnenstad op lange termijn te voorkomen. "Ook al betreuren wij de situatie die door deze opschorting is ontstaan, toch werken onze teams hard aan een creatieve oplossing om deze uitdaging om te zetten in het opmerkelijke project dat wij altijd voor ogen hebben gehad voor deze uitzonderlijke locatie.", zegt Jacques Lefèvre, CEO BPI Real Estate.

Een dialoog met alle belanghebbenden

Overleg met verscheidene stakeholders vindt plaats om zo snel mogelijk met een aangepast ontwerp voor het project te komen. "We betreuren de situatie inderdaad maar we zien dit ook als een kans om van deze ervaring te leren. We zijn ervan overtuigd dat een open en constructieve dialoog met alle betrokken partijen positieve oplossingen zal opleveren voor de stad, haar inwoners en al haar gebruikers.”, zegt Adel Yahia, Managing Director Immobel Belgium.