do, 28/05/2020
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden

Voor 2019 heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om een dividend van 2,66 EUR te betalen per aandeel in omloop.

Op grond van de beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering van vandaag zal voor het boekjaar 2019 een dividend worden uitgekeerd van 2,66 EUR per aandeel in omloop, tegen afgifte van coupon n°30, en dit vanaf 4 juni a.s.

De aandelen die Immobel op 13 mei verkocht in het kader van de private plaatsing geven eveneens recht op het dividend over 2019. Tegen 2,66 EUR bruto per aandeel zal het totale bedrag van de dividenduitkering 25.527.275,20 EUR  bedragen.

De uitbetaling zal gebeuren in de loketten van BNP Paribas Fortis (hoofdbetaalagent), ING Belgium, KBC Bank en Bank Degroof Petercam.

  • Ex-date: 2 juni 2020
  • Record date: 3 juni 2020
  • Datum van betaling: 4 juni 2020.

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: