di, 15/09/2020
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden

Herverbinding van de wijken, herwaardering van het bestaande gebouw, invoering van de functionele mix.

Op gezamenlijk verzoek van de gemeente en de ontwikkelaars Besix RED en Immobel stelden de architecten- en landschapsarchitectenbureaus afgelopen maandag aan de omwonenden de hoofdlijnen voor van het herwaarderingsproject aan de Sint-Michielswarande - een omvorming van een verouderd kantorencomplex tot een vernieuwde en open leefruimte in de openbare ruimte en de omliggende wijken.

Op deze vergadering, die volgde op een reflectie- en samenwerkingsfase met het Brussels Gewest en de gemeente Etterbeek, kregen de verschillende partijen de kans om zich uit te spreken en gedachten uit te wisselen over dit project dat van groot belang is voor de wijk. Dit gebeurde in een transparante, positieve en constructieve sfeer.

De toekomstige ontwikkeling zal opgebouwd zijn rond drie assen:

  • herverbinding van de wijken via een openbare stadspromenade en verdrievoudiging van de hoeveelheid groene ruimte;
  • herwaardering van het bestaande gebouw door de totale bebouwde oppervlakte met 13% te verminderen en door het verouderde kantoorgebouw om te vormen tot flexibele, lichte en open werkruimtes die aangepast zijn aan de nieuwe werkwijzen (NWoW);
  • invoering van de functionele mix: optimalisering van de huidige groene ruimte tot een echt woonpark dat toegankelijk is voor het publiek, creatie van verschillende kwaliteitswoonblokken, vijf buurtwinkels en -diensten en eetgelegenheden …

Met ons voorstel willen we een antwoord bieden op belangrijke problemen op gemeentelijk niveau. De site zal plaatsmaken voor een open en transparante architectuur die de interactie vergemakkelijkt en de nadruk legt op licht en de circulatie van de gebruikers”, verklaart Adrien Puylaert, Developer Immobel. “Het gebouw zal harmonieus worden geïntegreerd in de bestaande omgeving en zal daarnaast op het vlak van energie en milieu een voorbeeld vormen”.

Ter herinnering: in maart 2018 ondertekenden Besix RED en Immobel in partnerschap een overeenkomst bij de financiële instelling ING voor de aankoop van de site Sint-Michielswarande; een perceel van ongeveer 4 hectare in de gemeente Etterbeek met een ideale ligging tussen de metrostations Merode en Thieffry, in een kwaliteitsvolle woonwijk.

We willen de Sint-Michielswarande teruggeven aan de bewoners door opnieuw levenskwaliteit naar het hart van de wijk te brengen” benadrukt Pascal Uyttendaele, Projectdirecteur Besix RED. “Ons open parkconcept - met kantoor-, woon- of winkelfuncties - waardoor een stadspromenade loopt, maakt een echte herverbinding met het bestaande stadsweefsel mogelijk, terwijl het een sterke link vormt tussen de boven- en benedenstad van Etterbeek.”

Technische fiche

Gemengd project

Oppervlakte: 85.000 m²

Architecten: OFFICE Kersten Geers David van Severen en Jaspers-Eyers Architects

Landschapsarchitect: Michel Desvigne

Stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning: indiening eind 2020

Bouwperiode: Q1 2023 – Q3 2025

Duurzaamheid: BREEAM-certificaat Excellent.

  • Geen fossiele brandstoffen
  • Recuperatie van regenwater en de landschappelijke behandeling ervan
  • Overdracht en hergebruik van energie tussen kantoor- en woonfuncties

Mobiliteit:

  • Wagenparking aangepast aan het gebruik en de geldende reglementering
  • Fietsenstalling met 550 plaatsen
  • Potentieel nieuwe rechtstreekse toegang in het toekomstige park tot metrostation Thieffry (wordt onderzocht met de MIVB).

Website van het project Sint-Michielswarande:  www.sintmichielswarande.be

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: