Immobel France Tertiaire Montrouge

Immobel France streeft naar een meer geïntegreerde aanpak via nieuwe werkmethoden. Samen met Immpulse ontwikkelde de onderneming een design-thinkingmethode ten dienste van kantoorprojecten. Meer flexibiliteit voor projecten van hogere kwaliteit!

 

De ontwikkelingsprocessen van kantoorprojecten zijn vaak voor verbetering vatbaar om beter te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Vanuit die vaststelling besloot Immobel France om de stap te zetten naar co-creatie. "We wilden een methode creëren die van bij het begin van het project alle potentiële bijdragers samen rond de tafel bracht. Het doel was om over te stappen van een directief proces naar een op samenwerking gebaseerd traject”, legt Julien Michel, algemeen directeur Immobel France Tertiaire, uit. “Concreet voor Immpulse komen interne actoren (een ontwerper, een vertegenwoordiger van de technische diensten, een marketingverantwoordelijke) en externe actoren (makelaars, een landschapsarchitect, een dienstenverantwoordelijke, een communicatiebureau) voor enkele dagen samen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een historicus, een socioloog of een vertegenwoordiger van de betrokken gemeente uitnodigen.”

Immobel - Perspectives - Co creation
 Julien Michel, algemeen directeur Immobel France Tertiaire

Deze verschillende profielen dragen op een constructieve manier bij tot de uitwerking van het project en maken het mogelijk om in enkele dagen tijd een programmafiche op te stellen, een echte roadmap van het project, zeg maar, die vervolgens aan de bouwheer wordt overgemaakt. Deze aanpak biedt meerdere, onderling complementaire voordelen. “Het eerste positieve effect is zuiver menselijk: door iedereen te betrekken, bevorderen we de positieve ingesteldheid in het team. Iedereen is getuige van de volledige ontwerpcyclus en begrijpt de uitdagingen. Het feit dat iedereen wordt betrokken, stimuleert de wil om elkaar te begrijpen en geeft zin om mee te werken aan een mooi project”, aldus Julien Michel. “Het gevolg van deze ingesteldheid is dat de projecten een heel ander gezicht krijgen. Ze zijn ambitieuzer en sluiten beter aan op de verwachtingen van de gebruikers. Door hun behoeften veel vroeger te evalueren, kunnen we bijvoorbeeld de diensten of de afmetingen en de oppervlakte van de vergaderzalen aanpassen. Dat levert niet alleen een aanzienlijke tijdswinst op in de ontwerpfase, maar ook financiële winst over het project in zijn geheel.”

Immobel - Perspectives - Co creation

 

De methodologie werd al getest op de projecten Saint-Antoine en Montrouge. De organisatoren en deelnemers waren al snel overtuigd. “Voor Saint-Antoine, ons eerste project rond de herstructurering van een parking in de wijk Le Marais, zagen we dankzij de tussenkomst van een historicus en een makelaar in dat het heel belangrijk was het parkingtraject te behouden. En dus kozen we ervoor om de structuur van het complex ongemoeid te laten. We behielden zelfs de hellende opritten en vormden ze om tot terrassen. Het is niet alleen een duurzamere oplossing, maar we bewaren op die manier ook de ziel van deze unieke locatie”, merkt Julien Michel op. “Voor het project Montrouge was een van de resultaten van het co-creatieproces dat de buitenruimten van het project worden opengesteld voor de wijkbewoners, die toegang zullen hebben tot een hangende tuin. Het zijn enkele voorbeelden van oplossingen die we vonden dankzij Immpulse, dat aanzet tot nieuwe ideeën en creativiteit.”