wo, 27/04/2022
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
isr stone

Nu de grondwerken zijn uitgevoerd en de funderingen zijn gelegd, worden de contouren van de toekomstige gebouwen en de aanblik van de nieuwe wijk Îlot Saint-Roch stilaan duidelijk. In aanwezigheid van Pierre Huart, burgemeester van Nijvel, en Adel Yahia, Managing Director van Immobel België, werd op 27 april 2022 de eerste steen gelegd – een mooi moment in de ontwikkeling van de duurzame wijk Îlot Saint-Roch.

Het project ligt op een historisch industrieterrein dat van 1860 tot 1950 onder meer een gieterij, een smederij en alle noodzakelijke functies voor galvanisatie huisvestte. Na enkele jaren van reflectie en dialoog hebben de stad Nijvel en ontwikkelaar Immobel een gemeenschappelijke visie bereikt voor de toekomstige duurzame wijk tegen 2023 en 2024.

Voor de ontwikkeling van deze wijk, Îlot Saint-Roch genaamd, is het hele gebied gesaneerd en gezuiverd, waardoor het onbewoonbare terrein kan worden getransformeerd tot een gloednieuwe gemengde wijk.

Het project is ideaal gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het historisch centrum van Nijvel en grenst aan belangrijke verbindingswegen zoals de Ravel. Dat bood de ideale omstandigheden voor de uitwerking van een gemengd project met onder meer woningen, maar ook een crèche, buurtwinkels en panden voor vrije beroepen.

Het project telt 16 gebouwen met in totaal 271 appartementen, en biedt kwaliteitsvolle, behapbare architectuur die perfect is geïntegreerd in het stedelijke weefsel.

Er gaat bijzondere aandacht uit naar de inrichting van de openbare ruimte, via de bevordering van de zachte mobiliteit en de beplanting. Het project voorziet verschillende paden en wegen (voor voertuigen én voetgangers) om het stedelijke weefsel rondom de site opnieuw in verbinding te brengen. Het project zal voor de Nijvelaars zelfs gedeelde moestuinen voorzien. Immobel zal bovendien een openbare ondergrondse parking bouwen ten voordele van de stad.

Een ontwikkelingsproject met de nadruk op duurzaamheid

Naast de sanering van het sterk vervuild terrein, werden er reeds verschillende werken uitgevoerd en zal er nog verdere actie worden ondernomen om de site geschikt te maken voor huisvesting.

Ondanks de verschillende saneringscampagnes sinds de definitieve sluiting van de industriële activiteiten (1989), heeft Immobel inmiddels al duizenden kubieke meter grond afgevoerd om de organische verontreiniging uit de diepte te verwijderen. In totaal zal er meer dan 20.600 m³ verontreinigde grond worden aangepakt.

Het terrein werd behandeld om de Japanse duizendknoop-plant uit te roeien, omdat deze invasieve plant nadelig is voor de plaatselijke flora. De oude hangars, die al geruime tijd een smet op het stadsbeeld vormden, zijn volledig ontmanteld.

Het regenwater op de site zal exemplarisch worden beheerd. De regenval op de gebouwen zelf zal worden opgeslagen op de daken. Voor de regenval op de grond worden er greppels voorzien op de site, zodat het water natuurlijk kan infiltreren en verdampen. Daarnaast wordt er een stormbekken aangelegd met een capaciteit van 520 m³.

In het zuiden van de wijk wordt een boomrijke zone aangelegd ter bevordering van de biodiversiteit op de site.

Om het gebruik van zachte vervoermiddelen te bevorderen, worden er in totaal 284 fietsparkings voorzien, verdeeld over de verschillende gebouwen.

“Er stond veel op het spel voor de ontwikkeling van dit braakliggend terrein in het hart van Nijvel. Voor ons was het de ideale uitdaging om onze visie op duurzame ontwikkeling toe te passen en een wijk op te kunnen leveren die beantwoordt aan de verwachtingen van de Nijvelaars en van de stad. De gemengde functies van dit project en de ontwikkeling van de openbare ruimtes zullen helpen om deze langdurig verwaarloosde site nieuw leven in te blazen,” aldus Adel Yahia, Managing Director van Immobel België.