ma, 31/10/2022
C Change Summit

De decarbonisatie van de vastgoedsector is geen optie, maar een echte must die alleen door samenwerking kan lukken. Lees ons opiniedocument ter gelegenheid van de inaugurele C Change-top in Rotterdam op 12 oktober 2022 - Door Sven Lenaerts

Wat is C Change?

C Change is een door ULI geleid programma dat de Europese vastgoedsector wil mobiliseren om te decarboniseren. De C Change Summit was een belangrijke mijlpaal, maar ook een oproep tot samenwerking. C staat voor klimaat ('climate'), maar ook voor samenwerking ('collaboration') en echte verandering ('change'). Het werd in de nadagen van 2021 opgericht door een groep van grote vastgoedspelers met een gemeenschappelijk doel: focussen op samenwerking om de hele sector toegang te geven tot praktische oplossingen en opleidingen voor decarbonisatie. Als stichtende partner is Immobel ervan overtuigd dat de sector nood heeft aan een gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke instrumenten en toegang tot kennis om het traject naar decarbonisatie te versnellen.

Renovatie van de bestaande bouwongeving

De ecologische voetafdruk van de vastgoedsector vertegenwoordigt 40% van de wereldwijde koolstofuitstoot. Daarom heeft de sector nood aan betere manieren om gebouwen te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren: er moet zowel op operationele als op materiaalgebonden Co² gefocust worden.

Nieuwe voorschriften pushten de sector naar een bijna ‘net zero’ operationele uitstoot voor nieuwe gebouwen, terwijl vastgoedeigenaren de energie-efficiëntie van hun portefeuille optimaliseerden om huurders te lokken die bereid zijn een meerprijs te betalen. Toch bevatten gebouwen via hun bouwmaterialen en grondstoffen ook opgenomen koolstof.

Materiaalgebonden Co² of embodied carbon kan natuurlijk het best vermeden worden door te focussen op renovatie van de bestaande portefeuille. Operationeel wordt de energieconsumptie verkleind door te renoveren om de isolatieprestaties te verbeteren, door efficiënte systemen en technologie te implementeren en door - waar mogelijk - hernieuwbare bronnen te gebruiken om te voldoen aan de energievraag.

Een sterke voorkeur voor de renovatie van bestaande gebouwen in de plaats van afbraak vormt samen met een circulaire benadering om de materiaalgebonden Co² te minimaliseren het hart van Immobels strategie, zowel in onze ontwikkelings- als in onze investeringsactiviteiten.

Stedelijke herontwikkeling

Stedelijke reconversieprojecten zoals Isala en Oxy in Brussel of Tati en Saint-Antoine in Parijs mikken op een zo laag mogelijke uitstoot van materiaalgebonden Co²en op een fossielvrij energieconcept als onderdeel van een holistische duurzaamheidsbenadering die door internationale labels zoals BREEAM of HQE en WELL wordt erkend. Via zijn strategie voor het Green Office Impact Strategy streeft Immobel Capital Partners naar een koolstofneutraal gebruik van zijn activa tegen 2030.

Om de manier waarop we bouwen te verbeteren, gebruikt Immobel vanaf de allereerste ontwerpfases LifeCycle Assessments (LCA) als methodologie. Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar de sector heeft deze aanpak nog niet als standaard overgenomen en het is overduidelijk dat met gemeenschappelijke normen werken een noodzaak is. Hoewel LCA-studies de sector zullen pushen om emissies te berekenen, mogen deze berekeningen niet beperkt blijven tot het documenteren van de koolstofvoetafdruk van een gebouw. LCA bezit het potentieel om een progressief ontwerpinstrument te worden dat onze teams ondersteunt bij het verbeteren van de energie-efficiëntie of dat naar alternatieve keuzes voor staal, cement en andere materialen met een grote koolstofuitstoot leidt.

Bovenop LCA wordt elk renovatieproject in de ontwerpfase bij Immobel ook onderworpen aan een inventarisering voor hergebruik: zo optimaliseren we het hergebruik en de upcycling van materialen ter plaatse of elders.

Samenwerken om de beweging op gang te brengen

De C Change-top kan gezien worden als het begin van een beweging die de sector zal aansporen om verder dan louter individuele acties te kijken, om samen te werken en om via het delen van kennis, instrumenten en opleidingen over decarbonisatie een verandering binnen de sector teweeg te brengen terwijl dubbel werk en gefragmenteerde oplossingen vermeden worden.

De top was een prima gelegenheid om twee interventiepunten te bespreken die de collectieve aandacht van de sector nodig hebben om een echte gamechanger te worden:

  • een sectorbreed gedeelde methodologie om transitionele klimaatrisico's te evalueren als onderdeel van taxaties van onroerend goed, waarmee we stagnatie van onze investeringsmarkten en gestrande activa voorkomen.
  • praktische manieren om de afstemming tussen huurders en verhuurders te verbeteren, waardoor we gemeenschappelijke doelstellingen voor decarbonisatie en renovatie creëren.

 

Meer info?

Lees in het ULI C Change-verslag: 'Breaking the value deadlock: enabling action on decarbonisation' meer over waarom de sector moet meewerken aan decarbonisatie om onze steden te ondersteunen: C Change | ULI Europe.

Immobel roept alle stakeholders in de waardeketen op om in te stappen in de C Change-beweging en mee te werken aan een echte omslag.

 

 

C Change Summit 3
C Change Summit 4
C Change Summit 2
C Change Summit 3
C Change Summit 4
C Change Summit 5