Het vastgoedlandschap is voortdurend in beweging. De initiële investeringsstrategie van Immobel Capital Partners zal focussen op het creëren van nieuw en gerenoveerd vastgoed door het herbestemmen van belangrijke sites.

We zoeken naar sites die verschillende soorten gebruikers kunnen aantrekken, meestal met een woon- of kantoorfunctie, waardoor mensen elke dag op de site komen.

Deze projecten genereren aantrekkelijke rendementen en sluiten aan bij onze focus op nieuwe investeringen met een positieve impact gezien ze hoog scoren op de gekende MVO-criteria.

ICP TEAM 1
Monica O'Neill, Andrew MacDonald, Melinda Knatchbull, Duncan Owen, Maureen Mahr Von Staszewski

Fondsenstrategieën op basis van 3 grote thema’s

We willen investeren in activa met een sterke basis in groeisteden

We investeren in steden en gemeenten met een sterke economische groei en diverse economische basis. We zoeken ook naar activacategorieën die profiteren van structurele krachten op lange termijn, die  minder afhankelijk zijn van economische cycli.


We streven naar langetermijnvesteringen met uitstekende MVO-prestaties of met het potentieel om uitstekende MVO-prestaties te behalen

Vastgoed uit dezelfde sector kan zeer divers zijn en investeerders oordelen vaak snel. Daardoor grijpen ze soms naast individuele activa met een goede vraag van huurders. Daarbij komt nog dat beleggers soms geneigd zijn om te veel te betalen voor vastgoed waarnaar een sterke vraag is, of met langlopende, veilige inkomstenstromen. Wij kiezen voor de omgekeerde aanpak en kopen vastgoed op dat niet populair is, maar wel gekenmerkt wordt door goede fundamenten en goede MVO-kenmerken kan voorleggen voor ze terug populair worden.


We investeren samen met onze partners vanuit gedeelde belangen

We passen controles toe op vier belangrijke gebieden om te zorgen dat de risico’s in verhouding staan tot de beleggingsdoelstelling van elk fonds: kwaliteit van het vastgoed, inkomstenzekerheid, schuldenniveaus en MVO. Voor elk fonds gelden er specifieke risicomaatstaven zoals vastgelegd in het Productrisicoprofiel.

Ontdek meer over onze strategieën

Contacteer ons

Immobel Capital Partners
Tel : +44 20 3386 7331
E-mail : inf[email protected]

Immobel Capital Partners Limited is een Aangewezen Vertegenwoordiger van Langham Hall Fund Management LLP, een entiteit die geautoriseerd is en gereguleerd wordt door de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk.

Onze visie op duurzaamheid

De wereldbevolking concentreert zich steeds meer in de steden. In Europa woont 75% van de mensen in stedelijke gebieden.

Hoewel onze steden populair zijn omwille van het bruisende leven, cultuur en werk, zorgden de gezondheidscrisis en klimaatcrisis voor een aantal uitdagingen: gebrek aan open en gastvrije ruimtes, of een grote afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen.

Immobel Social Fund

En plus de la durabilité directement liée à nos projets, nous contribuons également au bien de la société en reversant jusqu’à 1 % de nos bénéfices* à des associations caritatives dans les domaines de la santé,de la culture et de l’inclusion sociale.

En savoir plus sur notre programme de mécénat

Kunnen we de duurzame groei van steden ondersteunen door te focussen op investeringen die de levenskwaliteit van mensen echt verbeteren?

We weten dat we een verschil kunnen maken door te kiezen voor duurzame investeringen en bouwmethodes. Mensen vragen een meer hoogstaande leef- en werkomgeving, die hen meer comfort biedt en aanzet tot een gezondere levensstijl. De pandemie heeft ook getoond dat steden nood hebben aan open en groene ruimte, en infrastructuur om te wandelen en te fietsen.

Om te garanderen dat we een positieve impact hebben, creëerden we een kader dat de waarden van Immobel Capital Partners vastlegt, op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die sluiten aan bij ons engagement om gezonde plekken te creëren die goed zijn voor alle betrokken partijen. Op basis daarvan hebben we doelstellingen gedefinieerd die SMART (Specifiek – Meetbaar – Aanvaardbaar – Relevant – Tijdgebonden) zijn waarvoor de Immobel Groep zich engageerde – voor de steden en hun inwoners.

Immobel Social Fund

En plus de la durabilité directement liée à nos projets, nous contribuons également au bien de la société en reversant jusqu’à 1 % de nos bénéfices* à des associations caritatives dans les domaines de la santé,de la culture et de l’inclusion sociale.

En savoir plus sur notre programme de mécénat