Als ontwikkelaar van grote stadsprojecten willen we het verschil maken met duurzamere ontwikkelings- en bouwmethoden. 

In onze duurzaamheidsaanpak hebben we doelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) geïntegreerd. Die komen tegemoet aan de wereldwijde uitdagingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd. Daarom hebben we 7 van deze doelstellingen uitgekozen waarvoor we ons inzetten, met name diegene die verband houden met duurzame steden en gemeenschappen, goede gezondheid en welzijn en met de bestrijding van de klimaatverandering. Deze doelstellingen vormen onze leidraad naar een betere toekomst voor iedereen.

SDG 11Duurzame steden en gemeenschappen

Als grote vastgoedontwikkelaar wil Immobel een partner van algemeen belang zijn voor steden en gemeenschappen, in de ecologische en maatschappelijke transitie.

SDG 3Goede gezondheid en welzijn

Burgers eisen leef- en werkruimten van een betere kwaliteit, waar ze comfortabel en in goede gezondheid kunnen leven en werken. Immobel wil gezonde, flexibele en inspirerende leef- en werkruimten creëren door de luchtkwaliteit, het comfort, de lichtinval en de geluidsisolatie te optimaliseren bij onze projecten.

Daarnaast geven we voorrang aan duurzame vervoersmiddelen, dankzij de onmiddellijke nabijheid van het openbaar vervoer of elektrische laadstations.

Immobel

SDG 13Maatregelen tegen de klimaatverandering

We willen de ecologische voetafdruk van onze projecten meten aan de hand van de CO₂-uitstoot van de bouwmethoden en materialen die we gebruiken. We ontwerpen onze projecten met het oog op een zo lang mogelijke levensduur en kiezen, indien mogelijk, voor renovatie. Samen met onze partners passen we groenere mobiliteitsoplossingen toe. 

SDG 15Leven op het land

We willen bijdragen aan oplossingen om het milieu en de biodiversiteit te beschermen. Door meer groene ruimten te voorzien, bijvoorbeeld met groene eilanden en daken, zullen we oververhitting in de stad helpen tegengaan en habitats creëren voor planten en insecten. 

SDG 7Betaalbare en schone energie

We gebruiken zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen en kiezen voor hernieuwbare energie die we ter plaatse opwekken, bijvoorbeeld met geothermische installaties.

We verbinden ons ertoe om onze CO₂-uitstoot te meten en een actieplan uit te werken voor koolstofneutraliteit. 

SDG 12Verantwoorde consumptie en productie

We zijn ons ervan bewust dat onze hulpbronnen schaarser worden. Daarom kiezen we voor circulair bouwen en hergebruiken we bouwmateriaal, in samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in deze domeinen. Waar mogelijk geven we voorrang aan de renovatie van gebouwen. 

SDG 6Schoon water en sanitaire voorzieningen

De waterschaarste heeft zorgwekkende proporties aangenomen en dreigt nog groter te worden naarmate de temperatuur stijgt. Bij een groot aantal van onze projecten voorzien wij tanks om regenwater te recupereren. Ook integreren we stormbekkens in onze projecten om overstromingen te voorkomen en het rioleringsnet te ontlasten.

Certificaten

Opvolging van onze prestaties en impact

De door Immobel geleverde inspanningen om voorrang te geven aan duurzame ontwikkeling worden regelmatig geëvalueerd. De certificaten die we behalen sterken ons in onze overtuiging dat we op de goede weg zijn, en motiveren ons naar nog meer oplossingen te zoeken om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

HQE logo

GRESB-certificaat

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) GRESB is een benchmark die gestandaardiseerde en gevalideerde ESG-gegevens (Environmental, Social & Governance) levert aan kapitaalmarkten.

BREEAM-certificaat

Het BREEAM-certificaat werd in 1990 in het leven geroepen door het Building Research Establishment (BRE) in het Verenigd Koninkrijk. Het biedt informatie over de milieuprestaties van een pand in gebruik. Een groot aantal van onze projecten draagt het BREEAM-label.

HQE-certificaat

Deze norm, gecreëerd door de Association pour la Haute Qualité Environnementale, is een referentie voor duurzaam bouwen in Frankrijk.